پیام ملت در راهپیمایی
روز قدس
در بند ج ردیف و اصل ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است : نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی که جمهوری اسلامی بر پایه آن تامین شده است.
اعلام نظر مردم در راهپیمایی ها، انتخابات، رفراندوم روح ملی را برای نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه پذیری به نمایش می گذارد.
مخالفت با رژیم صهیونیستی به عنوان متجاوز و وطن مردم مسلمان فلسطین در واقع اعلام نفی ستمگری است. زیرا ستمی که در طول بیش از نیم قرن به مردم فلسطین رفته است را با هیچ معیار عدالت خواهانه ای نمی توان توجیه کرد حتی اگر  یهودیان بخواهند حکومتی تشکیل دهند که خواسته  ی آنان از نیل تا فرات باشد بر اساس  یک ترجیع بند تاریخی، چرا که اگر پذیرفته شود که چند هزار سال پیش آن سرزمین میعادگاه  یهودیان بوده خیلی از ملت ها می توانند استدلال کنند که تمامی خاک آمریکا از آن سرخپوستان بوده و  یا ایران سرزمین های بسیاری که اینک جزء خاک آن نیست را تحت امپراتوری خود
داشته است.
آوارگی، بی پناهی، زخم خوردگی جنگ جهانی دوم و بسیار مصیبت های دیگر هم نمی تواند ملاکی باشد برای تصرف کشور فلسطین و تشکیل حکومتی صهیونیستی که حاضر نیست حتی مسلمانان را در قسمتی از خاک خودشان تحمل نماید.
در بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی نیز آمده است : تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادارانه نسبت به همه  ی مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
امروز کدام ملت از ملت فلسطین مستضعف تر است؟
و اما بعد (ادامه…)