یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
اولین قدم
از زمانی که طبل مفاسد اقتصادی به صدا درآمد تاکنون شاهد گزارش ها‏،‏ مصاحبه ها‏،‏ نطق ها‏،‏ سخنرانی ها‏،‏ افشاگری ها‏،‏ موج آفرینی ها‏،‏ بهره برداری های ابزاری و جناحی‏،‏ پرونده سازی ها و واکنش هایی بوده ایم که تأمین کننده ی خوراک رسانه های داخلی و خارجی بوده و بگیر و ببندها و تهدیدها و خط و نشان ها و تفسیر و تحلیل های حاشیه ای نیز تاکنون به کاهش روند چپاول ها‏،‏ اختلاس ها و سوء استفاده ها منجر نگردیده و گاه به گاه خبری از سوء استفاده های مالی جدید نیز به گوش می رسد به زعم افکار عمومی‏،‏ علی رغم تداوم روند افشاگری ها‏،‏ درب کماکان بر همان پاشنه می چرخد که می چرخید‏،‏ ضمن این که به نظر می رسد هیچ مرزی برای تسری دادن چنین سوء استفاده هایی وجود ندارد‏.‏ حال چه با هدف گروگان گیری و چه تنویر افکار عمومی‏،‏ عده ای نتایج گمانه زنی ها و تفحص ها و کشفیات خود در حوزه های جدید را نیز رسانه ای می کنند و پر واضح است که چنین رویکردی آن هم پیش از تعیین تکلیف پرونده های نخ نما شده‏،‏ نتیجه ای جز سلب اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دستگاه های گوناگون در بر نخواهد داشت و کمترین دستاورد آن سرکشی مدنی‏،‏ تجری بزهکاران خرد‏،‏ رواج بیش از پیش قاچاق‏،‏ کاهش درآمد دولت از محل عوارض و مالیات و گمرک و نزول رتبه ی جهانی کشور در انضباط مالی و مبارزه با پولشویی است‏.‏ (ادامه…)