سرمقاله
محمد عسلی
آیندگان و جنگ
خانم اوریانا فالچی روزنامه¬نگار معروف ایتالیایی در کتاب «زندگی جنگ و دیگر هیچ» به شرح گوشه¬هایی از جنگ ویتنام پرداخته و جنایاتی که سربازان آمریکایی در این جنگ طولانی و فرسایشی مرتکب شده¬اند را ذکر نموده است. هر چند تمام وقایع خونبار و وحشتناک جنگ ویتنام که ظاهراً بین ویتنام شمالی و جنوبی بر سر جدایی دو قسمت شمال و جنوب بود در این کتاب مجال نگارش نیافته اما قسمت¬هایی از این جنگ هولناک بارها در تلویزیون¬ها به نمایش درآمده که دردآورترین آنها قتل فجیع زنان، کودکان و خردسالان توسط بمب¬افکن¬های ب۵۲ آمریکا بوده است.
هرچند فشار بر افکار عمومی مردم جهان به ویژه مردم آمریکا تا به آن حد بود که تظاهرات گسترده بر علیه آن جنگ خانمانسوز بارها در خیابان¬ها اتفاق افتاد تا آنکه بالاخره طرفین بر سر عقل آمده و به آن خاتمه دادند لیکن این تجربه درسی نشد برای ارتش آمریکا و رؤسای جمهور آنها که جنگی شبیه به آن در عراق و افغانستان را دامن نزنند زیرا جنگ برای کشورهای اروپایی و به ویژه آمریکا علیرغم خسارت¬های جانی و آبرویی بسیار سودآور است و تا زمانی که دکترین هدفمند آنها به دنبال تجاوز، غارت، استعمار و سلطه باشد و کشورهای آسیایی یا آفریقایی بهانه به دست آنها بدهند این جنگ¬ها، مستقیم و غیرمستقیم ادامه خواهد داشت و تهدیدهای نظامی، جنگ سرد، جنگ رسانه¬ای و تحریم حربه¬ای در دست آنها برای زورگویی و تسلیم کردن کشورهای مستقل که باج به آنها نمی¬دهند خواهد بود.
و اما بعد: (ادامه…)