سرمقاله
محمد عسلی
اقتصاد مقاومتی چرا و چگونه؟
امروز اقتصاد در مفهوم عرفی نوعی بهره‌مندی از تلاش و کار و مدیریت مداخل و هزینه‌هاست. اقتصاد مقاومتی نیز در همین چارچوب می‌گنجد با این تفاوت که توانایی مقاومت در برابر فشارهای خارجی را دارد.
اقتصاد مقاومتی دو بُعد دارد. یکم بُعد داخلی و دوم بُعد خارجی.
در بُعد داخلی نخست باید به داشته‌هایمان آگاهی کامل داشته باشیم و به نیازهایمان. داشته‌هایمان همان منابع هستند، اعم از منابع مالی، کانی، صنعتی، کشاورزی و … و نیازهایمان که میزان خواسته‌هایمان هستند اعم از مصرفی و غیرمصرفی برای تولید و ابزار کار حاصل کار می‌باید در جهت رفع مایحتاج عمومی، منافع ملی و نیازهای آموزشی، دفاعی، بهداشتی، تفریحی، فرهنگی و … صرف شود.
برای تحقق این خواسته‌ها نخست نیاز به تبیین هدف‌ها و روش‌های معقول داریم یعنی برای ورود به برنامه‌ریزی باید تفکر قبل از عمل داشته باشیم و بانک‌های اطلاعاتی و سرشماری‌های جمعیتی به ما بگویند چگونه هدفمندی کنیم تا پاسخگوی نیازها باشیم پس افراد کارشناس و خبره که با معیارهای علمی در برنامه‌ریزی آشنایی کامل دارند می‌باید تشخیص دهند که اولویت‌ها در برنامه‌ریزی اقتصادی کدامند.
بعد از برنامه‌ریزی نیاز به سازماندهی داریم. (ادامه…)