سرمقاله محمد عسلی ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
جهان پس از کرونا
آنچه امروز در آمریکا و کشورهای پیشرفته می‌گذرد نشانه‌ای از گسیختگی و به هم ریختگی سیستمی است که ملت‌ها را به اسارت داوطلبانه عادت داده و تولید و مصرف را هدف نهایی و غایی سرمایه‌داری قرار داده است.
سیستمی که بر پایه قدرت مادی بنا شده و رفاه و آسایش را در پولدار شدن تبلیغ می‌کند.
زنجیره این سیستم به گونه‌ای است که کوچکترین نقص یا نارسایی در هدف غایی تأثیر گذاشته برون‌دادها را در راستای درون‌دادها تعریف می‌کند.
بیکاری ناشی از توقف موقت کارخانجات، کارگاه‌ها و حمل و نقل کالاها و خدمات بازار بورس و داد و ستدهای معمولی را از کار انداخته، نظم اقتصاد خرد و کلان را مغشوش کرده است. (ادامه…)