سرمقاله
محمد عسلی
جنگ جهانی و افسارگسیختگی سیاسی
در خبرها آمده است که روسیه آمریکا را به جنگ جهانی تهدید کرده است، صحت و سقم این خبر چندان مهم نیست، زیرا مدتی است جنگ جهانی شروع شده و در حال اجراست اما ملت‌ها چندان به عمق آن پی نبرده‌اند.
اگر تعریف درستی از جنگ جهانی داشته باشیم و جنگ را صرفاً نظامی تلقی نکنیم با راه‌اندازی شبکه‌های اینترنتی و تلویزیون‌ها و رادیوهای ماهواره‌ای دنیا در جنگ نرم به عنوان پیش درآمد جنگ گرم (نظامی) قرار دارد.
برنامه‌نویسان و تهیه‌کنندگان برنامه‌های تلویزیونی و شبکه‌های مجازی برای مدیریت افکار عمومی به گونه‌ای ظریف و ماهرانه به تولید خوراک‌های پرجاذبه مشغولند که ناخواسته اذهان عمومی و اندیشه‌ها را به سمت و سویی می‌برند که استفاده‌کنندگان داوطلبانه دست تسلیم بالا می‌برند و گاه نیز در صف و نوبت و انتظار هم می‌ایستند.
تقریباً می‌توان گفت که در حال حاضر عمده کشورهای اسلامی در دو جبهه در حال جنگند، جنگ نظامی و جنگ رسانه‌ای.
تروریسم مولود جنگ رسانه‌ای است که ترکش‌های آن اروپا را هم ناامن کرده و مردم آنجا را به هراس و اضطراب انداخته است به نحوی که رئیس جمهور فرانسه با ۱۸۰ درجه چرخش موضع حمایتی خود را از داعش به مقابله با داعش تغییر داده است و آمریکا هم که خود طالبان و داعش و القاعده را با دلارهای عربستان تعلیم و میدان داده به این نتیجه رسیده که مار زهری خطری برای خودش شده است. (ادامه…)