سرمقاله
اسماعیل عسلی
تأثیر سبک زندگی بر چگونگی اجرای آیین های ملی
آیین های ملی مانند نوروز با هویت ملت ایران گره خورده¬ اند به طوری با کنکاش در زوایا و لایه های گوناگون آن می توان به شاخصه هایی که قابل ثبت در شناسنامه مردم ایران باشد پی برد. مهرورزی، پیوند با طبیعت، شادی محوری در زندگی، تحکیم مناسبات اجتماعی، نشاط آفرینی توأم با کار و تلاش، بزرگداشت صاحبان تجربه و سالمندان و نوعدوستی در تمامی آیین های ملی خصوصاً نوروز که بزرگترین جشن ملی به حساب می آید تبلور و تجلی منحصر به فردی دارد. ناگفته پیداست که به موازات تحولات علمی و صنعتی و دگرگونی ابزارها، شاهد تغییر در سبک زندگی هستیم؛ بی گمان چنین تغییراتی بر چگونگی اجرای آیین های ملی تأثیرگذار است به طوری که اگر نگهبانان مرزهای فرهنگی که وظیفه ی آنها رصد کردن زاویه های ایجاد شده بین شکل اجرای آیین های سنتی در مقایسه با گذشته است در مقاطع زمانی حساس زنگ هشدار را به صدا درنیاورند چه بسا با استحاله ی فرهنگی مواجه شویم کما این که اعتبار چهارشنبه سوری تحت تأثیر رواج بهره گیری از مواد آتش زا و مخاطره آمیز در معرض تهدید قرار گرفته و زمینه ی بهره برداری برخی از مخالفان آیین های ملی را فراهم نموده که البته با هوشیاری مردم در حال تعدیل و ترمیم است. چندان دور از انتظار نیست که تغییرات شکلی آیین های ملی روی محتوا و انگیزه هایی که به منزله ی پشتوانه های معنوی چنین آیین هایی ایفای نقش می کنند، تأثیر منفی بگذارد!
در شرایط کنونی تغییرات شکلی در پیوند با آیین های نوروزی تحت تأثیر سبک زندگی به دید و بازدیدها، چینش سفره ی هفت سین، سمنو پزی، تهیه سبزه، خانه تکانی، خرید و همچنین مسافرت تأثیر گذاشته است! (ادامه…)