• print
سرمقاله “اسماعیل عسلی” ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

سرمقاله
اسماعیل عسلی
مردم باید دیده شوند
اگر بخواهیم حضور تاریخی مردم در پای صندوق های رأی را واقع بینانه تفسیر کنیم باید از کلی گویی و بهره گیری از شیوه ی تملک مال غیر دست برداریم و تعبیری وفق مراد اکثریت مردم از چنین حرکتی داشته باشیم‏‏‏.‏ پر واضح است که چنین حضوری تا سال ها به عنوان یک پشتوانه ی مردمی برای نظام مطرح خواهد بود و از این منظر باید به گرم کنندگان تنور انتخابات و همچنین مجریان و ناظران و از همه مهم‌ تر شرکت کنندگان تبریک گفت‏‏‏.‏ بدون اغراق باید اذعان داشت که ایران از این منظر می تواند برای کشورهای منطقه که ضریب دموکراسی ستیزی آنها به دلیل تعصبات قبیله ای و دیدگاه های سلفی و حکومت های نخ نما شده و مبتنی بر قدرت فردی بسیار بالاست الگو باشد و چه خوب است اگر چنین فضایی تداوم پیدا کند و مردم بتوانند از طریق انتخابات و نظرسنجی و گفتگو و بهره گیری از آزادی بیان و قلم حرف خود را به کرسی بنشانند تا کشور با هزینه ی کمتری اداره شود و باید به کسانی که تاکنون حاضر نشده اند در برابر خواسته های ملی انعطاف به خرج دهند کمک کرد تا مفهوم حضور مردم را به درستی درک کنند و با کلی گویی سعی در عبور از این همه حرف های گفتنی نداشته باشند‏‏‏.‏
رأی به تداوم فعالیت دولت تدبیر و امید با همه ی دلخوری هایی که مردم از وضعیت اقتصادی داشتند به این معنا بود که نمی خواهند شاهد بدتر شدن وضعیت کشور، دامن زدن به چالش های منطقه ای و جهانی و همچنین پرداخت هزینه های بالا برای نتایج کم ارزش باشند!
تخمین چنین حضوری برای بسیاری از کارشناسان خبره ی سیاسی نیز امکان پذیر نبود اما گفتمان سازی های هدفمند و نظریه پردازی هایی که در مجالس و محافل گوناگون صورت گرفت به موازات بهره مندی مردم از حافظه ی تاریخی خود‏‏‏،‏ زمینه ی چنین انتخابی را فراهم کرد و نشان داد که اکثریت مردم ترجیح می دهند اصلاحات تدریجی کم هزینه و مشی اعتدالی را برای دستیابی به آرمان های ملی جایگزین حرکت های شتاب آلود پرهزینه نمایند‏‏‏.‏ زیرا تجربه ثابت کرده است که آزاد کردن انرژی مردمی به صورت یکبارگی ضمن این که به ایجاد بی نظمی و هدررفت نیروهای انسانی تربیت شده می انجامد با تندروی هایی همراه است که تلفات انسانی و مالی فراوان بر جای می گذارد و زمینه را برای افراد سودجو و فرصت طلب و کم سواد جهت تکیه زدن بر مناصب مهم فراهم می کند‏‏‏.‏ آنچه در این میان حائز اهمیت است درک مردم توسط مولفه های تأثیرگذار است‏‏‏.‏ آنها وظیفه دارند که برداشت واقع بینانه ی خود از حرکت هدفمند و معنادار مردم را بر زبان بیاورند و ضمن اذعان به وجود کاستی ها و عذرخواهی از ساحت بلند ملت‏‏‏،‏ عزم خود را برای پاسخگویی به بزرگواری های مردم ایران جزم کنند‏‏‏.‏ رئیس جمهور یقیناً می داند که نتیجه ی انتخابات را مدیون سیاست خارجی مبتنی بر چالش زدایی است که توافق برجام با همه ی حرف و حدیث ها تنها یکی از جلوه های آن است‏‏‏.‏ وقت آن رسیده است که دولت در راستای اجرایی کردن برخی از وعده های دلنشین خود که در کوران رقابت های انتخاباتی سوخت اصلی موتور محرکه ی مردم برای شرکت در انتخاباتی باشکوه بود گام بردارد و از خط تعارف عبور کند و با اقتداری که از مردم به عاریه گرفته کمربند خود را برای حراست بی چون و چرا از قانون اساسی خصوصاً اجرای برخی از اصول معطل مانده ی آن محکم کند‏‏‏.‏ اصولاً برای ملتی که دوران گذار را طی می کند و بیش از آن که از وضع موجود خشنود باشد امیدوار به آینده است‏‏‏،‏ هر انتخاباتی حکم یک پازل را دارد و انتظار می رود که عملکرد دولت ها به گونه ای باشد که شاهد بازگشت به عقب و پرداخت هزینه های تکراری نباشیم و مردم سنگر به سنگر جلو بروند تا بستری مناسب برای احقاق حقوق به تعویق افتاده ی خود فراهم نمایند‏‏‏.‏ همان گونه که نظام و دولت از حضور حداکثری مردم بهره و انرژی می گیرند و با سربلندی و احساس برخورداری از مشروعیت مردمی با همتایان خارجی روبرو می شوند مردم نیز باید از انتخابات سهمی فراخور حضور خود داشته باشند‏‏‏.‏
کمتر کسی پیدا می شود که از موانع و کاستی های اقتصادی و فرهنگی که در مسیر رشد و توسعه ملی قرار دارد آگاه نباشد و اغلب مردم می دانند که برای کنده شدن از شرایط موجود و اوج گرفتن باید انرژی زیادی صرف کنند‏‏‏.‏ مردم می دانند که با دلخوش بودن به ثروت های ملی و چانه زنی بر سر توزیع درآمدهای نفتی به جایی نخواهند رسید چرا که کشورهای توسعه یافته برای آن هزاران نقشه کشیده اند و اجازه نخواهند داد پول حاصل از فروش نفت با آرامش از گلوی مردم منطقه نفت خیز خاورمیانه پایین برود و مافیای جهانی با نفوذ و لابیگری و آلوده کردن مناسبات اقتصادی و معاملات نفتی به رشوه و ویژه خواری و حق دلالی‏‏‏،‏ ته مانده درآمدهای نفتی را نیز به خزانه ی بانک های خود می ریزند و تا زمانی که برخی جریان های سلفی و متحجر عده ای از همه جا بی خبر را زیر بیرق تکفیر جمع می کنند و در شیپور جنگ می دمند‏‏‏،‏ منطقه روی آرامش نخواهد دید‏‏‏.‏ بنابر این چاره ی کار در تلاش و افزایش تولید داخلی و ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی و ایجاد موازنه بین صادرات غیر نفتی و واردات است‏‏‏.‏ خوشبختانه هوشیاری مردم و درک آنها از واقعیت های جهان در عصر انفجار اطلاعات افزایش یافته و همین انتخابات نیز در سایه ی چنین تعاملات فرهنگی و خبری برگزار گردیده و نتیجه ی آن نیز از همین قضیه حکایت دارد‏‏‏.‏ پیام اصلی انتخابات ۹۶ این است که مردم باید دیده شوند‏‏‏،‏ شنیده شوند‏‏‏،‏ درک شوند و روز به روز از تعداد کسانی که قیم مآبانه با مردم برخورد می کنند کاسته شود تا فردا بهتر از امروز باشد‏‏‏.‏

Comments are closed.