سرمقاله
اسماعیل عسلی
پیام های حضور حداکثری
در چارچوب های متداول، انتخابات دارای چند مرحله است که معمولاً از ثبت نام شروع می شود و به اعلام نتایج ختم می گردد و آخرین توصیه به کاندیداها نیز این است که تابع قانون باشید و اعتراض خود را از مجاری قانونی دنبال کنید و سپس همه چیز تمام می شود. اما اگر درست دقت کنیم متوجه می شویم که دو مرحله دیگر را نیز باید در نظر گرفت. یکی مرحله ی پیش از ثبت نام که به مردم و نامزدها بازمی گردد و موضوع یادداشت ما نیست و یکی مرحله ی ۴ ساله ی پس از اعلام نتایج است که متأسفانه در جامعه ی ما به آن توجهی نمی شود. وقتی یک نامزد ریاست جمهوری وعده هایی می دهد و اکثریت مردم بر اساس همان وعده ها به او رای می دهند، تمامی مؤلفه های تأثیرگذار در اداره ی کشور باید به رئیس جمهور فرصت بدهند و امکاناتی را برای او فراهم کنند که به وعده هایش عمل کند. اگر هم یک نامزد ریاست جمهوری وعده ای غیر قابل اجرا داده که با چارچوب های تعریف شده برای اداره کشور همخوانی ندارد قبل از روز برگزاری انتخابات باید توسط نهادهای قانونی از طریق رسانه ی ملی و مطبوعات به صورت رسمی اعلام کنند که چه بخش هایی از وعده نامزدها با قانون و مقررات کشور مغایرت دارد. هدف که تنها کشانیدن مردم به پای صندوق های رأی نیست بلکه هدف این است که مردم بر خود حکومت کنند. (ادامه…)