سرمقاله
محمد عسلی
آسیب¬شناسی روند تبلیغات انتخاباتی شوراهای شهر
حجم وسیعی از پوسترها، بروشورها، تراکت¬ها و بنرهای تبلیغاتی در و دیوار و فضای شهرها را پوشانده¬اند تا به آنجا که شیشه مغازه¬ها، بدنه اتومبیل¬ها، شاخه درخت¬ها و کابل-های هوایی هم از این عکس¬ها، شعارها و خط و نشان کشیدن¬ها بی¬نصیب نمانده¬اند.
فضاهای مجازی هم بخواهی نخواهی با ترافیک گفته¬ها و بافته¬ها مواجهند و این بمباران کلمات و جملات و عکس¬ها و طرح¬ها به گونه¬ای لحظه به لحظه ظرف این هفته بر سر ذهن و اندیشه و چشم و گوش مخاطبان سایه افکنده¬اند که گویی قیامت کبری است و پرس و سؤال روز حشر و انتخاب شدن و یا نشدن عبور از سر پل صراط است.
و اما بعد:
امروز در اتومبیل با همسرم گشت و گذاری کوتاه در خیابان¬های شهر داشتیم، عکس¬ها و شعارها به وسیله اوراق چاپی و بنرهای عریض و طویل مثل سایه آفتابی شدن اشباح از جلو چشمانمان عبور می¬کردند.
پس از گفت¬وگویی کوتاه و اینکه چه کسانی برای عضویت در شورای شهر شیراز مناسب¬ترند همسرم گفت: نمی¬دانم به چه کسانی رأی بدهم. من کسی را نمی¬شناسم. (ادامه…)