سرمقاله
اسماعیل عسلی
آفتابه لگن بدون شام و ناهار
کسب اطلاع از اخبار روزآمد خصوصاً رویدادهای اجتماعی از دستاوردهای دهکده ی جهانی و حاصل فناوری های روزآمد در عرصه ی تکنولوژی است که روند رو به رشدی را سپری می کند‏.‏ طبیعتاً فضای مجازی و سایت های خبری که حامل پیام های گوناگونی هستند تلاش می کنند با انعکاس اخبار مرتبط با حوادث ناگوار‏،‏ بزهکاری ها و ناهنجاری های اجتماعی که خوانندگان بیشماری از همه ی طیف ها دارد به مخاطبان خود بیافزایند و در این رقابت تنگاتنگ از یکدیگر پیشی گیرند و از این رهگذر ضمن انتقال سایر خبرهایی که به زعم افکار عمومی در درجه ی دوم اهمیت قرار می گیرند‏،‏ مشتریان پر و پا قرصی در بحث آگهی های تبلیغاتی نیز برای خود دست و پا کنند‏.‏ از این رو دور از انتظار نیست اگر شاهد برخی بزرگنمایی ها و گمانه زنی ها و تزریق دلهره به اذهان عمومی نیز باشیم که با وجود تمامی رصدها و دروازه بانی هایی که در امر انعکاس رویدادها صورت می گیرد امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد!
ناگفته پیداست که با توجه به تنگناهای اقتصادی‏،‏ آسیب های روانی ناشی از گرفتاری های روزمره و همچنین مصرف مواد مخدر صنعتی و معضلاتی که سر در آبشخور حاشیه نشینی در کلانشهرها دارد‏،‏ فراوانی رویدادهای متأثر کننده چندان هم غیر منتظره نیست‏،‏ ضمن این که برخی از آسیب های اجتماعی سر در گریبان هم دارند به این معنا که اگر بیکاری را در کنار طلاق‏،‏ انواع سرقت ها‏،‏ خودزنی ها‏،‏ مشاجرات خانوادگی‏،‏ بالارفتن سن ازدواج و پایین آمدن سن ریسک پذیری در رفتارهای پرخطر بگذاریم می توانیم رابطه ای علی و معلولی بین آنها برقرار کنیم‏.‏
تمهیداتی از قبیل برخورد جدی با تخلفات و بزهکاری ها‏،‏ افزایش مراقبت ها و گشت زنی ها‏،‏ ترغیب نیکوکاران و خیرین به مساعدت های مالی جهت رفع مشکل خانواده های آسیب پذیر و آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و اقداماتی از این قبیل اگر چه می تواند به عنوان مرهمی بر زخم های ناسور شده باشد اما هرگز نمی توان به عنوان راه حلی ریشه ای و دائمی به آن نگریست‏.‏ (ادامه…)