• print
سرمقاله “محمد عسلی ” ۱۴ آذر ۱۳۹۶

سرمقاله
محمد عسلی
محمد (ص) پیامبری که هر روز متولد می¬شود
اینک فرصتی یافته¬ام تا به بهانه سالگرد میلاد نبی اکرم (ص) اسلام و هر آنچه امروز بر سر مسلمانان می¬رود تحلیلی داشته باشم از جنس روز. روزهایی که اسلام و مسلمین و نیز انقلابیون مسلمان در رأس اخبار رسانه¬های جهانند از این جهت که تنها دین ماندگار از قالب سکون و سکوت بیرون آمده بر هر آنچه شر و خیانت و نفاق و خباثت است قیام کرده در آینه چنان می¬نماید که هیچ زنگاری را پذیرا نیست هر چند کافران و مشرکان بر چهره اسلام چنگ انداخته و اختاپوس ثروت و قدرت نظامی آمریکا آن را در حصار قرار داده است غافل از آنکه خورشید را نمی¬توان در زیر سحاب تیره ناباوری¬ها پنهان کرد.
اینک طوفان گریزاننده سایه¬های شوم قساوت و دشمنی وزیدن گرفته و انوار روشنایی-بخش اسلام در اقصی نقاط گیتی نورافشانی می¬کند و به فرموده خداوند در قرآن هیچکس را یارای آن نیست که بر چهره اسلام خدشه¬ای وارد کند هر چند مسلمانان میانمار زیر شلاق نابخردان و ناباوران حاکم دست نشانده آمریکا از وطن رانده شوند و پاکسازی قومی شوند؛ و یا مردم بی¬دفاع سوریه، فلسطین، افغانستان، عراق، یمن، لبنان و دیگر نقاط گیتی درگیر جنگ-های تحمیلی شوند توسط اسلام¬ستیزانی که هدفی جز تضعیف سرمایه¬های انسانی و مالی آنان ندارند.
و اما بعد:
با گذشت ۱۴ قرن و در طول قرن¬ها جنگ، اسلام از فراز و نشیب¬های زیادی گذشته و بارها و بارها در افکار و اندیشه بدخواهان به محاق رفته و شکست و پیروزی¬هایی را تجربه کرده اما آنچنان باوری بوده است که از سیطره امپراطوری¬های بزرگ بیرون آمده، سر بر آورده؛ درختی شده است در چهار فصل سبز. نقطه امید و سایه ساری است که پیوسته تکیه¬گاه مظلومان بوده است چنانکه امروز شاهدیم چگونه اسلام مقاوم و استوار سینه سپر کرده و از مظلومان این جهان آشوب زده دفاع می¬کند.
و اما بعدتر:
امروز فرزندان اسلام دین¬باورانه و شجاعانه چنان حریم دژخیمان را می¬شکنند و آنها را با تمامی توش و توان مادی و نظامی تحقیر می¬کنند که راهی جز فرار و انزوا ندارند هر چند شوربختانه ام¬القرای اسلام در چنگال پادشاهان سعودی وهابی دست به دامان آمریکا شده از پشت به اسلام خنجر می¬زنند و به نام اسلام از کشتن و خاک کردن آن ابایی ندارند.
آری اسلام منافقانه، اسلام بی¬خاصیت، اسلام وسیله زر و زور و تزویر نه آن اسلامی است که حضرت محمد (ص) از طریق وحی آن را به انسان¬ها ارزانی داشت؛ اسلام محمدی است که سره را از ناسره ممتاز می¬کند و آن اسلام اینک از پس هزار و سیصد و اندی سال همانند سال-های فتح مکه در اقتدار، استقلال و حیات طیبه است.
و دیری نخواهد پایید که دوباره پرچم اسلام محمدی بر فراز گلدسته¬های مسجدالحرام به اهتزاز در آید و بار دیگر مردمان مظلوم و ستمدیده مسلمان شاهد هدایت¬های رهایی¬بخش از اسارت تعصبات کور قبیله¬ای و بردگی¬های نوین باشند.
اسلام امروز، عرب و عجم و ترک و فارس نمی¬شناسد.
اسلام نه صرفاً دینی عربی است، نه ترکی و نه فارسی.
اسلام یک مکتب است متعلق به انسان¬های شریف و باورمند و باایمان خواه در اندونزی باشند خواه در سنگال، خواه در عراق یا ایران.
ما آن را باور داریم بی آنکه به قوم، ملت یا کشوری خاص نسبتش دهیم.
اسلام ما دین محبت، رحمت، شهامت، شجاعت و تقوی، عبادت و پرهیزگاری و جهاد و دفاع برای پاک زیستن است که اگر هر یک از شاخه¬های آن را قطع کنیم به کمال و تمامیت آن ضربه زده¬ایم.
اندیشه¬های سیاسی اگر نه در خط آن باشند محکوم به شکست هستند. مذاهب و روش¬های اسلام¬مندی و اسلام¬داری اگر نه در جهت شعائر و دستورالعمل¬های آن باشند دچار انحراف از معیارند.
وحدت مسلمین می¬تواند راز بقای آن باشد و نفاق و جدایی در قاموس اسلامی که همه را به یکانگی و برادری دعوت می¬کند جایی ندارد.
کدام دین را به جز اسلام سراغ داریم که نه در سکوت و انزوا بل در ظهور و اقتدار توانسته باشد امروز هم که بمب¬های اتمی و هیدروژنی در مقابل مرزهای باور و اندیشه صف کشیده¬اند، بشریت را به تعقل، خردورزی، خداباوری، تقوی و همنوع¬دوستی دعوت کند؟
کدام دین و آیین توانسته خدماتی نجاتبخش به انسان¬ها ارزانی دارد آن زمان که اروپا در جهل، جور و جنگ در محاکم تفتیش عقاید، دانشمندان و علمای محقق را به قتل¬های وحشتناک محکوم می¬کرد و اینک همین دولتمردان به ظاهر انساندوست غرب اینگونه که با برنامه¬ریزی انسان¬های بی¬دفاع را می¬کشند و شهید می¬کنند، دست کمی از جهان قرون وسطایی ندارند.
و اینک که انسان¬های بیچاره و بی¬پناه مسلمان رمیده از جنگ¬های تحمیلی در آوارگی هم حاضر نیستند دست از ایمان و باور اسلامی خود بکشند خود حکایتی است از قدرت نفوذ باور اسلامی در تار و پود و روح و روان انسان¬های صادق.
امید که سالگرد میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام بار دیگر زمینه¬ای برای وحدت هر چه بیشتر مسلمین باشد تا دست از برادرکشی، تحریف باورهای اسلامی و جنایت و پشت کردن به ملت¬های مسلمان بکشند و چشم و دستشان به قدرت¬های پوشالی و پول¬پرست غرب و شرق به ویژه آمریکا برای یاری گرفتن نباشد و بدانند که اگر در باور اسلامی خود صادق باشند هیچ تیری بر آنان کارگر نخواهد بود.
چنانکه همین باورهای صادقانه است که اسلام را تاکنون زنده نگه داشته است.
والسلام

Comments are closed.