سرمقاله
محمد عسلی
زلزله خبر نمی‌کند
ایران یکی از زلزله‌خیزترین کشورهای جهان با گسل‌های فراوانی است که حدود ۹۰ درصد مساحت آن را می‌پوشاند. «سازمان هسته‌ای ایران»
از سال ۱۳۰۲ تا ۱۳۹۷ به مدت ۹۵ سال بیش از سی زلزله مهیب شهرها و روستاهای ایران را لرزانده‌اند که قوی‌ترین آنها با شدت ۸/۷ ریشتر در طبس و سراوان به سال‌های ۵۷ و ۹۲ بوده و زلزله اخیر کرمانشاه نیز به عنوان یکی از خسارت‌بارترین زلزله‌ها ثبت شده است.
هر ۳۰ زلزله بین ۲/۴ تا ۸/۷ ریشتر در نوسان بوده که همگی با تلفات جانی و خرابی‌های بسیار به نسبت بالا بودن درصد ریشتر آن همراه بوده‌اند.
از این ۳۰ زلزله فقط یک مورد آن ۲/۴ بوده و مابقی بالای ۵ ریشتر بوده‌اند.
در زمین‌لرزه فردوس که در ده شهریور سال ۱۳۴۷ روی داد طی آمارهای مختلف بین ۷۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ نفر کشته شدند و ۱۲۰۰۰ خانه مسکونی ویران شد.
زلزله‌های سراوان، طبس، منجیل، بوئین زهرا، قائنات و زلزله اخیر کرمانشاه به عنوان قوی‌ترین زلزله‌های ایران ثبت شده‌اند.
و اما بعد: (ادامه…)