سرمقاله

اسماعیل عسلی- سردبیر

پاسخی عقلانی به یک پرسش

مطالبه چشمداشت مردم از کسانی است که آنها را از طریق قانون و انتخابات به کار گمارده‌اند. اینکه مردم از دولت بخواهند با اعتیاد مبارزه کند یک درخواست معقول و قانونی است زیرا ایران قوی‌ترین نیروی نظامی و اطلاعاتی منطقه‌ای را در اختیار دارد و به راحتی می‌تواند مبادی ورودی مواد مخدر را شناسایی کرده و به گونه‌ای عمل کند که حتی عبور یک کیلو تریاک و هروئین نیز امکان‌پذیر نباشد کما اینکه در خصوص جلوگیری از ورود سلاح غیرمجاز و گروه‌های تروریستی به کشور خوب عمل می‌کند.

اینکه مردم از دولت بخواهند فقر را ریشه‌کن کند درخواستی واقع‌بینانه و معقول است چرا که ایران یکی از ۱۰ کشور ثروتمند جهان است و دیگر اینکه شناسایی اقشار فقیر و کم‌برخوردار جامعه مکانیسم چندان پیچیده‌ای ندارد. حال اگر چنین چیزی در اولویت نیست بحثی است که باید علت آن را مشخص کنیم. حتماً مسائل کم‌ارزش دیگر راه را بر توجه به این امر مهم بسته است! (ادامه…)