سرمقاله
اسماعیل عسلی
گرم شدن تنور نقدهای ساختاری
پذیرش تلویحی کوتاهی های صورت گرفته از سوی مسئولین و مدیران و کارکنان سه قوه که منجر به اعتراضات مردمی گردید بی گمان نشانه ی چهل سالگی و بلوغ انقلاب و مقدمه ای برای تسلیم در برابر خرد جمعی است. اثبات سمت گیری انتقادات به سمت سه قوه کار چندان دشواری نیست و تنها کافی است به تحلیل های صورت گرفته توسط رؤسای قوای سه گانه و مدیران و نمایندگان مجلس که تلویحاً با قبول کاستی ها قول اصلاح و بازنگری دادند مروری از سر تأمل داشته باشیم.
در مواردی نیز شاهد بودیم که قوای سه گانه برخی از سهل انگاری ها را به یکدیگر حواله دادند. فرضاً وقتی از ابهامات قانونی، گریزگاه های قانونی و نبود قانون مصوب سخن گفته می شود، مسئولیت برطرف ساختن این کاستی ها بر دوش قوه مقننه سنگینی می کند یا وقتی نماینده ای برمی خیزد و روند تأیید صلاحیت نمایندگان را زیر سؤال می برد معنایش این است که اشکال فراقوه ای است و انتقاد متوجه شورای نگهبان است. همچنین زمانی که رئیس جمهور از محدودیت اختیارات دولت سخن می گوید نحوه ی شکل گیری بدنه ی نظام را درخور تأمل می داند و بر این نکته تأکید می کند که دولت تنها در چارچوب اختیارات خود باید پاسخگوی نابسامانی ها باشد و نهادهای مستقل از دولت خودشان باید پاسخگو باشند. گاهی بیشترین انتقادات در بحث کیفیّت برخورد با مفاسد متوجه قوه قضائیه است و این قوه نیز در دفاع از خود موضوع کمبود نیرو، فراوانی پرونده ها، لزوم رعایت مصالح نظام و همچنین توجه به بازخوردهای جهانی و حقوق بشری برخی احکام را پیش می کشد. قوه ی مقننه نیز به قوانین مصوب شده و در عین حال معطل مانده ای اشاره می کند که بی اعتنایی به آنها ابهّت مجلس را زیر سئوال برده است. به این ترتیب معلوم می شود که تعیین سهم دقیق هر یک از قوای سه گانه در کوتاهی های صورت گرفته بسیار دشوار است چرا که با ساختار فعلی راه هایی برای شانه خالی کردن هر قوه ای از زیر بار پذیرش مسئولیت نابسامانی ها وجود دارد. جالب اینجاست که حتی شورای نگهبان نیز که می تواند با نگاه حذفی و نظارت استصوابی و اهرم خوف از سلب صلاحیت اعمال قدرت کند نیز به جمع منتقدان می پیوندد و به پیچیدگی های این کلاف سردرگم می افزاید و همین حواله دادن مشکلات از طرف یکی به سمت دیگری نشان می دهد که مشکلات کشور ساختاری است و طبیعی است که با این روند شاهد تمرکز مطالبات بر رفع مشکلات ساختاری که تنها با اصلاح قانون اساسی محقق می شود باشیم! (ادامه…)

سرمقاله
محمد عسلی
هم سرنوشت¬های قهرمان و چرائی حضورشان
تداوم ظهور روح ملی ایرانیان هر چند ریشه تاریخی دارد و خاک پیوند دهنده حس قوی ناسیونالیستی برای حفظ سرزمین است؛ اما باورهای دینی، فرهنگ، سنت¬ همگرایی و شجاعت و ازخودگذشتگی در تغذیه مستمر این شجره طیبه نقش کلیدی دارند.
آنچه ما ایرانیان را از بیگانگان ممتاز می¬کند و بقای میهنمان را در گرو وحدت و همدلی اقشار مختلف مردم قرار داده را نمی¬توان تعبیر به نژادپرستی کرد زیرا باورهای دینی ما که از مکتب اسلام مایه گرفته است با هر نوع نژادپرستی در تضاد و تعارض است.
مطالعه تاریخی علت بقای مردم و سرزمین ما علیرغم تهاجمات نظامی و لشکرکشی¬های ممتد این واقعیت را نمایان می¬کند که در شکست و پیروزی¬ها ایرانیان جانب انصاف را نگه داشته در حفظ و نگهداری اسرا با هر نژاد و قومیتی دریغ نکرده¬اند و هیچوقت دست به کشتار فجیعانه¬ای که معمول جنگ¬های خشن است نزده¬اند و اگر با مقاومت و پایداری برای دفاع از خاک و هویت ملی خود دست به اسلحه برده¬اند در پایان شکست خوردگان و یا حتی فاتحانی مانند چنگیز و هلاکو را به فرهنگ و دین و آیین خود خوانده¬اند و آنها را در ارتقای فرهنگ یاری¬رسان بوده¬اند چنانکه چهره¬هایی مغولی مانند گوهرشاد آغا در خراسان مسجد و بناهای مذهبی ساخته و به دین و مذهب اسلام از نوع ایرانی آن گرویده¬اند.
و اما بعد: (ادامه…)

یادداشت طنز
اسماعیل عسلی
هووی واقعی
اقدس خانم که می توان نام پرطمطراقش را در فهرست ساده لوحان عصر ارتباطات ثبت و ضبط کرد می گفت: چند روزی به همسرم مشکوک شدم و هول ورم داشت که نکند خدای ناکرده شلوارش دو تا شده و زیر سرش را بلند کرده اند و بلا به دور، دنبال هوو برای من می گردد و آخر عمری برایم خوابی دیده است. از بس دل نگران بودم دست و پای خودم را گم کردم و دست به دامان زن همسایه شدم که با دعانویس محله سر و سرّی داشت. لُبّ مطلب را با او در میان گذاشتم. ابتدا حسابی شماتت بارانم کرد و بنای سرکوفت زدن را گذاشت و با مدّ و تشدید گفت که زن باید هوای شوهرش را داشته باشد، آن هم در این دور و زمانه ای که آدم حتی نمی تواند به چشم خودش اعتماد کند و در ادامه با نشانی های جسته گریخته ای که به او دادم به این نتیجه رسید که کار از کار گذشته و تنها راه باقی مانده متوسل شدن به دعانویس محل است. چون می دانستم که در این روزگار وانفسا کسی فحش مجانی هم به کسی نمی دهد از هزینه ی احتمالی دعانویسی برای منصرف کردن شوهرم از این تصمیم پرس و جو کردم. زن همسایه مثل این که قبلاً چرتکه انداخته باشد گفت دور و بر یک میلیون آب می خورد. حسابی دست پاچه شده بودم چرا که آهی در بساط نداشتم و از طرفی نمی توانستم به شوهرم بگویم پول بده تا برایت دعا بنویسم. (ادامه…)