سرمقاله
محمد عسلی
توهم اپوزسیون و سراب براندازی
رضا پهلوی در آخرین مصاحبه خود با یکی از شبکه‌های فارسی‌زبان نوبنیاد عنوان نموده شرایط کنونی ایران همانند زمان چهل سال قبل و زمان آمدن امام خمینی به ایران است که مردم ایران به دنبال تغییر رژیم و براندازی بودند.
او برای اثبات گفته‌های خود وضعیت کنونی اقتصاد ایران را به چالش کشید و گفت: وقتی مردم ایران گوشت را کیلویی ۱۲۰ هزار تومان خریداری می‌کنند با حقوق یک میلیون تومانی در ماه یعنی زمان آن رسیده است تا رژیم جمهوری اسلامی جای خود را به حکومتی دیگر دهد که به زعم وی آن حکومت می‌تواند پادشاهی و یا جمهوری از نوعی دیگر باشد!
اینکه چگونه می‌توان رژیم جمهوری اسلامی را به قول وی از میان برداشت وی بیشتر نگاهش به قدرت سیاسی و نظامی آمریکا بود و وقتی در برابر این سؤال قرار گرفت که اگر مردم دست به تغییر این رژیم نزنند و به میدان نیایند چه باید کرد؟ گفت: من با نمایندگانی چند از مجلس اروپا و آمریکا صحبت کرده‌ام و گفته‌ام این رژیم باید جای خودش را به یک رژیم لائیک بدهد و سیاست از دیانت جدا شود تا وضعیت مردم ایران بهبود یابد و صلح پایدار در جهان و منطقه خاورمیانه برقرار گردد.
و اما بعد: (ادامه…)

سرمقاله
محمد عسلی
توهم اپوزسیون و سراب براندازی
رضا پهلوی در آخرین مصاحبه خود با یکی از شبکه‌های فارسی‌زبان نوبنیاد عنوان نموده شرایط کنونی ایران همانند زمان چهل سال قبل و زمان آمدن امام خمینی به ایران است که مردم ایران به دنبال تغییر رژیم و براندازی بودند.
او برای اثبات گفته‌های خود وضعیت کنونی اقتصاد ایران را به چالش کشید و گفت: وقتی مردم ایران گوشت را کیلویی ۱۲۰ هزار تومان خریداری می‌کنند با حقوق یک میلیون تومانی در ماه یعنی زمان آن رسیده است تا رژیم جمهوری اسلامی جای خود را به حکومتی دیگر دهد که به زعم وی آن حکومت می‌تواند پادشاهی و یا جمهوری از نوعی دیگر باشد!
اینکه چگونه می‌توان رژیم جمهوری اسلامی را به قول وی از میان برداشت وی بیشتر نگاهش به قدرت سیاسی و نظامی آمریکا بود و وقتی در برابر این سؤال قرار گرفت که اگر مردم دست به تغییر این رژیم نزنند و به میدان نیایند چه باید کرد؟ گفت: من با نمایندگانی چند از مجلس اروپا و آمریکا صحبت کرده‌ام و گفته‌ام این رژیم باید جای خودش را به یک رژیم لائیک بدهد و سیاست از دیانت جدا شود تا وضعیت مردم ایران بهبود یابد و صلح پایدار در جهان و منطقه خاورمیانه برقرار گردد.
و اما بعد: (ادامه…)

سرمقاله
محمد عسلی
شکوه چهل سالگی با همبستگی ملی
یک ملت، یک رهبر، یک کشور، یک انقلاب و یک اسلام در قلعه‌ای محکم که نامش اتحاد است. چهل سالگی انقلاب خود را در شرایطی با شکوه تمام جشن گرفتند که بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی ناشی از جنگ گرم و سرد را پشت سر می‌گذارند.
نه گرانی، نه تورم کم‌سابقه، نه بیکاری و نه سمپاشی‌های دشمنان داخلی و خارجی هیچکدام نتوانست تأثیری بر حضور گرم و توفنده مردم ایران بگذارد.
باران و برف و سرما و کولاک زمستانی هم دهان‌های اعتراض به ترامپ و دولتمردان آمریکا و اسرائیل را نبست و همه یکدل و یکصدا فریاد مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس و مرگ بر اسرائیل و آل سعود سر دادند.
این حرکت مردمی هر چند ظرف ۴۰ سال گذشته در راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن تکرار شده است اما رشد و بلوغ چهل ساله انقلاب اسلامی در مصونیت‌بخشی و سموم‌زدایی، ملت ما را بیمه کرده است تا هر چند از شرایط اقتصادی فعلی رضایت ندارند اما در برابر فشارهای خارجی، توطئه‌ها، ترورهای شخصیتی و تحقیر و تضعیف‌های برآمده از عقده‌ها و شکست‌های دشمنان در کارزار نابرابری‌ها که دولتمردان آمریکا و اسرائیل بر ما تحمیل کرده‌اند چونان گذشته ۴۰ ساله انزجار و اعتراض خود را به مخالفان نظام جمهوری اسلامی و انقلاب شکوهمند ایران نشان دادند و بر مقاومت و ایستادگی خود افزودند.
و اما بعد: (ادامه…)