یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
ظرفیت‌های رها شده
دستیابی به ادبیات و زبان روز یکی از دغدغه‌های ادیبان و سخنوران است و از جمله عوامل ایجاد و آفرینش سبک محسوب می‌شود. بی‌تردید بدون دستیابی به چنین زبانی ایجاد ارتباط با نسلی که از فرصت چندین دهه‌ای برای انتقال فرهنگ برخوردار است امکان‌پذیر نیست. اغلب سخنوران صاحب تریبون در حال حاضر با چالش همسویی یا عدم همسویی با زبان معیار مواجه هستند. (ادامه…)

یادداشت
محمد عسلی
فریاد بلندی که می‌ماند
به مناسبت فرا رسیدن روز قدس
وقتی پای اولین صهیونیست به فلسطین باز شد، تروریسم دولتی با حمایت انگلیس نطفه نامشروع اسراییل را در مزرعه ذهن علیل متجاوزان کاشت تا از آن غولی زاید خونخوار که جز با خون مسلمین خشم کینه‌توزانه تاریخی‌اش فروکش نمی‌کند، (ادامه…)

یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
رمز و راز مهرورزی ایرانیان به حضرت علی (ع)

شاید برای برخی این پرسش مطرح باشد که علاقه‌مندی ایرانیان به علی (ع) و فرزندانش از کجا سرچشمه می‌گیرد و این که آیا این محبت دو سویه بوده و ارتباطی به ویژگی ایرانیان نیز داشته است یا خیر؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش ابتدا باید نگاهی هر چند گذرا به اوضاع و احوال ایران و ایرانیان پیش از بعثت و مقارن آن داشته باشیم. (ادامه…)