اضلاع کار فرهنگی
رشد و توسعه  ی فرهنگی نیازمند گذشت زمان است. غیرممکن نیست که شخصی گنجی پیدا کند و  یک شبه از خاک بلند شود و ثروتمند گردد و به دنبال آن شاهد تغییرات زیادی در میزان برخورداری  های او باشیم. اما محال است که فردی بتواند در مدت زمانی کوتاه ذهن و حافظه  ی خود را از محتوای هزاران کتاب و نوشته سرشار سازد و باور خود را نسبت به حقایق مکتوم در جهان هستی به مرحله ای از کمال برساند که با قدرت نفسانی بالا قادر به تأثیرگذاری بر دیگران باشد. لذا رشد فرهنگی و معنوی هم تدریجی است و هم پلکانی، البته در زندگی هر کسی فراز و فرودهایی وجود دارد که در جریان آن ممکن است بارقه ای از آگاهی او را به افق  های ناشناخته پیوند دهد و به عنوان نقطه عطفی از آن بهره برده و بر اساس آن به اصلاح نگرش و شخصیت خود بپردازد.
این روزها خرد و کلان از کار فرهنگی سخن می  گویند و همین که با بن بستی مواجه شدند و از توجیه و تفسیر آن بازماندند بر لزوم کار فرهنگی برای رفع آن معضل تأکید می  کنند منظورشان هم از کار فرهنگی صرفاً سخنرانی کردن، شعر خواندن، مداحی و نمایش فیلم و کار هنری است بدون آن که به سهم قانون و اجرای آن و برخورد با قانون شکنان در فرهنگ سازی اشاره داشته باشند. در حالی که همه  ی آنچه ما به عنوان رفتار از آن  یاد می  کنیم به تنهایی حاصل باور درونی ما نیست بلکه بخشی از آن به الزاماتی برمی  گردد که خود را ناگزیر به رعایت آن می  دانیم. بی گمان اگر مردم ناگزیر بودند که معادل بهای آب مصرفی خود را بپردازند در  یک بازه  ی زمانی کوتاه به الگوی مصرف نزدیک می  شدند. چگونه است که ما وقتی به برخی از شهرهای زیبای اروپایی می  رویم به خود حق نمی  دهیم که آب دهان در پیاده رو بیندازیم و قوانین آنجا را زیر پا بگذاریم زیرا باور کرده ایم که در صورت عدول از قانون به شدت با ما برخورد می  شود. باید اذعان داشت که در جامعه  ی ما به دلیل ملاحظات فردی و گروهی استثناپذیری رواج دارد و روایی استثنا اجازه  ی فرهنگ سازی نمی  دهد اینجاست که تأثیر روانی قطع کردن انگشت  یک سارق در ملأ عام و به نمایش گذاشتن چهره  ی او به دلیل دله دزدی  های متعدد، با رهاسازی سارقان صاحب امضاء و خودداری از ذکر نام آنها خنثی می  شود و جز خشم و نفرت و احساس وجود تبعیض هیچ دستاوردی ندارد و به فرهنگ سازی هم منجر نمی  شود.
فرهنگ سازی چهار ضلع دارد که عبارتند از قانون، اجرای قانون، برخورد با بی قانونی و تبلیغات و روشنگری.
اگر کسی قانون را زیر پا بگذارد و امیدوار باشد که می  تواند با توسل به پول و پارتی و افشاگری از مجازات بگریزد هرگز در برابر قانون سر خم نخواهد کرد. (ادامه…)

سرمقاله
محمد عسلی
ملت‏ها و هم‏سرنوشتی‏ها
هنوز هم در علوم اجتماعی می‏خوانیم که مرزبندی ملت‏ها با مرز جغرافیایی، پرچم، زبان، قومیت، فرهنگ، دین، نژاد و امثالهم تعیین می‏شود، اما امروز واقعیتی دیگر بر سایر شاخصه‏های مذکور سایه انداخته و در بسیاری کشورها از جمله کشورهای اروپایی مرزهای جغرافیایی چندان تعیین کننده نیستند و می‏توان با یک ویزا از همه این مرزها گذشت و مکتب کاسموپولیسم «جهان وطنی» را در خانه خود هم مشاهده کرد وقتی جنگ‏هایی که هزاران کیلومتر از مرزهای جغرافیایی ما دورترند خواهی نخواهی دودشان به چشم ما هم می‏رود.
اندوه و غم پنهان و آشکار ملت‏های جهان که ناشی از جنگ، خشونت، فقر، جهل، استبداد، استعمار و قوه قهریه طبیعت و یا جنگ‏افروزان است تقریباً برای بشریت امروز اشتراک در تأثیرگذاری را رقم زده است که در این میان فرانسه و آلمان و بلژیک و سایر کشورهای اروپایی هم با حصارهای پیدا و پنهان از آن بی‏نصیب نمانده‏اند.
هم‏سرنوشتی به این معنی که همه در یک کشتی روی امواج خروشان جنگ قرار گرفته‏اند و هرگونه خللی در کشتی و یا انحراف از مسیرهای بی‏خطر همه را به کام نابودی می‏برد امری اجتناب‏ناپذیر است. پس تفاوت سلایق سیاسی و جناحی و خواسته‏های قومی و منطقه‏ای و سهم‏خواهی‏های پستی و کرسی‏طلبی‏های بجا و نابجا اگر منجر به تضعیف ناخدا و یا تخریب کشتی گردد که به مسیر اشتباه رود، سرنوشت همه در جنگ سیاسی، اقتصادی، نظامی یکی است و تر و خشک با هم خواهند سوخت.
پس اختلافات جناحی و حزبی هر چه باشد نباید به تضعیف مدیران و نیروهای اجرایی منتهی شود، بلکه باید به منظور پیشگیری از انحراف و اصلاح باشد. اصلاح با دید کارشناسانه و محققانه و نه به زعم سلایق شخصی بدون اطلاعات موثق و آگاهی‏های لازم. (ادامه…)

یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
به رسم تبجیل
نشست خبرنگار در زوم که به همت دکتر کورش کمالی سروستانی سامان یافته و می رود تا به همایشی گفتمان ساز تبدیل شود و نقد از درون را برای اهل رسانه در مسیری منطقی و سازنده قرار داده و نهادینه کند، در شرایطی که کاملاً جا افتاده و از حواشی لبریز از تعارفات و تکلفات دست و پا گیر فاصله گرفته، این هفته به آقای سیروس رومی اختصاص پیدا کرده است. سیروس رومی به لحاظ پیشینه ی فعالیت های متعدد فرهنگی اش برای همگان چهره ای آشنا ست. تا آنجایی که من می دانم رویکرد ایشان به فعالیت های فرهنگی رابطه ای مستقیم و معنا دار با بسترهای موجود داشته و دارد بدین معنا که در فقدان بسترهای مناسب برای فعالیتی خاص خود را از پرداختن به موضوعات دیگر که فراخور ظرفیت های روزآمد قابلیت پیگیری دغدغه ای از جنس فرهنگ دارند، بی نصیب نمی سازد. سابقه ی آشنایی من با ایشان به سال های پیش از انقلاب بازمی گردد. در آن زمان من عضو گروه تئاتر نوجوانان در اداره فرهنگ و هنر بودم و زیر نظر افرادی نظیر آقای بختیاری، قاسم امین بیطرف، خانم زهرا سعیدی، گوهر خیراندیش و جمشید اسماعیل خانی و محمود پاک نیت که گاهی در کنار کارهای جدی و سنگین نیم نگاهی هم به تئاتر کودک و نوجوان و نمایش های مدرسه ای داشتند فعالیت می کردم و با وجود این که استعداد چندانی برای بازیگری نداشتم در چندین نمایش که این بزرگان کارگردانی می کردند کج دار و مریز اجرای نقش کردم و دست آخر هم به توصیه ی کارشناسانه ی زنده یاد جمشید اسماعیل خانی که به من گفت تو قلمت بهتر از دست و پایت می چرخد و اینکاره نیستی، با تئاتر خداحافظی کردم و رفتم سراغ شعر و نویسندگی. در آن سالها آقای سیروس رومی در کنار فعالیت های ورزشی و هنر خطاطی به نقد آثاری که در شیراز روی صحنه می رفت می پرداخت و نظر تماشاگران تئاتر را پیرامون نمایشنامه ها جویا می شد و در نهایت محصول نقد و نظر سنجی ایشان در ویترینی که کنار در ورودی تالار ابوریحان روی دیوار جا خوش کرده بود قرار می گرفت و علاقمندان خاص خودش را داشت. من هم هر وقت به کتابخانه ی عمومی سر می زدم نوشته های ایشان که جنبه ی آموزشی هم داشت را مطالعه می کردم که گاهی تایپ می شد و گاهی هم با خطی خوش قلمی می گردید. گذشت و گذشت تا این که سال ۷۵ پس از بازگشت به شیراز به دنبال ۶ سال کار در سرپرستی کیهان استان مرکزی افتخار همکاری با ایشان را در روزنامه عصر پیدا کردم. در آن زمان ایشان به اتکای تجاربی که از کار مطبوعاتی در روزنامه ی خبر داشت تلاش می کرد به عنوان سردبیر با توجه به چربش رویکرد فرهنگی روزنامه عصر بر سایر موضوعات از موقعیت پیش آمده برای رونمایی از پتانسیل های فرهنگی استان و معرفی چهره های فرهنگی شاخص آن خصوصاً شیراز استفاده کند. رویکردی که دغدغه ی اصلی مدیرمسئول روزنامه نیز بود در آن زمان با توجه به دستی بودن کار صفحه آرایی، نحوه ی مصیبت بار دریافت خبر از تلکس و لزوم پردازش اخبار و گزارش ها و مطالب و گرفتاری های جنبی دیگر سردبیری بیشتر به یک کار اجرایی شباهت داشت و با کنشگری در حوزه ی فرهنگ و حضور در حواشی و متن آن که ایشان طی سالها به آن انس گرفته بود همخوانی چندانی نداشت. همین امر موجب گردید که ایشان نهایتاً به این نتیجه برسد که خود را در موقعیتی قرار دهد تا مغایر با نقش کانونی اش که با دغدغه های متعدد همپوشانی داشت، نباشد. از این منظر جدایی ایشان از روزنامه ها منجمله روزنامه عصر مردم به معنای قطع همکاری نبود و ایشان همواره ارتباطی از جنس یک فعال مطبوعاتی با رسانه های استان داشته و دارد. آثار تالیفی سیروس رومی در حوزه تاریخ مطبوعات ضمن این که حاصل پیوندی هدفمند با اصحاب رسانه است، نتیجه ی مطالعاتی است که از یک سو سر در آبشخور تجارب عینی و فرصت های ایجاد شده دارد و از سویی دیگر به پژوهش های مبتنی بر عزمی راسخ برای به سرانجام رسانیدن چنین کاری باز می گردد. (ادامه…)