یادداشت
محمد عسلی
بصیرت و زمانه ما
اگر پیامبران، رهبران، کاشفان، مخترعان، نویسندگان، هنرمندان و حتی سرداران نامی تاریخ امروز سر از خاک برآورند و دوباره زنده شوند و به آوردگاه زندگی بازگردند به نسبت دوری و فاصله‌ای که با روند زندگی امروزمان گرفته‌اند از انجام بسیاری از امور عاجز و ناتوان خواهند بود مگر آنکه از اعجاز و علم روز الهی برخوردار شوند.
پیچیدگی رفتارها و اندیشه‌ها در سیاست و اقتصاد، تقاضاهای فرهنگی و ضد فرهنگی، تعارضات و تضادهای رفتاری، حیله‌ها و ترفندهای نو به نو، جرایم بسیار ظریف و ماهرانه و بسیاری از وقایع و رفتارها، آدم را به مطالعه و اعمال هوشمندانه‌ای ملزم می‌کند، که گاه می‌باید از زندگی طبیعی چشم پوشید و همانند ماشین روح و روان را به یک سیستم منظم و خودکار سپرد، این مشکل زندگی زمانی بیش و بیشتر می‌شود که بخواهی رهبری و مدیریت کشور و ملتی را عهده‌دار شوی و در مقابل آحاد مردم پاسخگوی تصمیمات و اعمال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نظامی خود و منسوبین هم باشی. (ادامه…)

یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
هر انتخاباتی به منزله‌ی یک گام
هر چه به تاریخ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم، تلاش نامزدهای نمایندگی برای شناساندن خود و جلب نظر و آرای مردم بیشتر می‌شود و از سویی دیگر مردمی که بناست در این انتخابات شرکت کنند نیز بی‌علاقه نیستند که از دیدگاه‌های نامزدها پیرامون موضوعات مختلف آگاه شوند. (ادامه…)

یادداشت
محمد عسلی
محمد (ص) پیامبر صلح و حُسن خُلق
فردا سالروز تولد پیامبری است که با کفر و جهل و جور یک تنه مقابله کرد و سختی‌های بسیاری را تا پای جان تحمل نمود.
پیامبری که صلح و دوستی و مهر و مهرورزی را تبلیغ کرد و طوایف بادیه‌نشین عرب را حُسن همجواری و برادری آموخت.
پیامبری که حُسن خُلق و روش نوعدوستی و تعاون را در میان امت خود نهادینه کرد.
پیامبری که بر جهالت و تعصب کورکورانه مُهر بطلان زد و نوباوگان دختر را از زنده به گور شدن نجات داد.
پیامبری که دفاع مشروع در برابر تجاوز، ستم و ستمگری و زورگویی را جهاد در راه خدا خواند و عشق به زندگی سالم را وجهه همت امت خود کرد.
پیامبری که راز حیات و اسرار کائنات را در قالب آیات الهی در معرض تعمّق خردمندان قرار داد و خدای واحد، توانا و علیم را شناساند تا بت و بت‌پرستی و جهل و خرافه از باورها زدوده شوند و انسان‌ها تکیه‌گاهی را عبادت کنند که خالق راستین و وجودی عظیم و شریف است.
و اما بعد: (ادامه…)