سرمقاله
اسماعیل عسلی

بیانیه  ای که شلیک شد

واکنش ایران به حملات تروریستی داعش در چارچوب دکترین دفاعی کشور نشان دهنده  ی آستانه  ی تحمل ایران و نقطه عطفی برای ترسیم خطوط قرمزی بود که مسئولین و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبور از آن را برای متجاسرین به امنیت کشور برنمی تابند‏.‏ هر چند در حد گمانه زنی دشمنان خارجی‏،‏ چنین پاسخی می توانست به دستگیری های پراکنده  گروه های تروریستی و افزودن لایه ای به لایه های دفاعی در مرزها محدود گردد اما انتخاب موشک های میان برد‏،‏ هدف گیری در خارج از مرزهای ایران‏،‏ نقطه زنی مبتنی بر اطلاعات دقیق از تجمع نیروهای داعشی و استقرار امکانات لجستیکی آنها‏،‏ حامل پیام هایی بود که برای کشورهایی نظیر عربستان‏،‏ امارات متحده  ی عربی و حتی اعضای اتئلاف ضد  یمن و فراتر از آن برخی کشورهای غربی می توانست معنادار باشد‏.‏

اگرچه ترور فی نفسه ریشه در ضعف و عدم برخورداری طرف مقابل از توان رودررویی گسترده دارد‏،‏ اما تجربه ثابت کرده است که چشم پوشی از حرکات ایذایی هر چند کم اهمیت به تجرّی بیش از پیش دشمن می انجامد و موجی که  یک پاسخ کوبنده آن هم در فاصله  ی زمانی اندک ایجاد می کند تأثیری دو سویه در داخل و خارج از کشور دارد‏.‏ تأثیر داخلی آن به افزایش اعتماد ملی و آرامش روانی مردم می انجامد و تأثیر خارجی آن به اندازه ای است که مفاد آن را تنها در  یک بیانیه می توان گنجانید‏.‏
مخاطب موشک های ششگانه تنها گروه در حال موت داعش نبوده و نیستند بلکه کسانی که از این گروه حمایت مالی‏،‏ لجستیکی و فکری می کنند و در هدف گذاری ها به  یاری آنها می شتابند و اطلاعات کلی و جزیی حوزه  ی تعیین شده برای عملیات را در اختیار آنها قرار می دهند نیز در ردیف کسانی هستند که این پیام ها را دریافت می کنند‏.‏ (ادامه…)

سرمقاله
محمد عسلی
فرار به جلو ترامپ در بی¬ثبات کردن کشورهای نفت¬خیز خاورمیانه و…
مروری تاریخی از وقایع بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون حکایت از این دارد که آمریکا پس از شکست ژاپن با حملات اتمی سه هدف عمده را در کشورهای مسلمان¬نشین به ویژه کشورهای نفت¬خیز حوزه خلیج فارس دنبال کرده است.
هدف اول نفوذ سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی به نام حمایت و آبادسازی کشورهای تجزیه شده و یا صدمه دیده از جنگ جهانی که یا با کودتای نظامی به صورت غیرمستقیم و حمایتی توسط دست نشاندگان انجام شده مانند کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ بر علیه دولت مردمی مرحوم محمد مصدق که اخیراً سازمان سیا اسناد سری آن را پس از گذشت ۶۴ سال منتشر نموده است و نتیجه آن نفوذ استعماری و استثماری ۲۵ ساله آمریکا و انگلیس در ایران دوره شاهی محمدرضا پهلوی بوده است.
هدف دوم مخالفت با هر نوع حکومت دموکراتیک و مردم¬سالار اعم از دینی و غیردینی آن در کشورهای منطقه است که نهایتاً حکومت¬های مردمی با پشتوانه ملت¬ها بر سر کار نمانند و نیاز به حمایت و وابستگی به کشورهای قدرتمند خارجی داشته باشند.
کودتاهایی که در طول مدت ۷۱ ساله اخیر در کشورهای ترکیه، عراق، یمن، عربستان، سوریه، لیبی، پاکستان و افغانستان روی داده به نوعی مستقیم و غیرمستقیم با حمایت و تحریک¬ آمریکا، انگلیس و یا روسیه بوده است.
و اخیراً نیز حمایت آمریکایی¬ها از کودتای عقیم نظامی ترکیه و یا کودتای نوژه در ایران حکایت از مداخله مستقیم یا غیرمستقیم آمریکا دارد که از رهبر کودتاچیان حمایت می¬کند هر چند آمریکا ترکیه را یکی از اعضای ناتو می¬داند.
و اما هدف سوم، مدیریت افکار عمومی از طریق جنگ رسانه¬ای است که با پیشرفت¬های سی ساله اخیر در ساخت تجهیزات ارتباطی الکترونیک و نقش ماهواره¬ها در پیام¬رسانی و جاسوسی به وسیله پیشرفته¬ترین ابزارهای استراق سمع فعلی اجرایی شده و حتی این دستگاه¬ها در استراتژیک¬ترین نقاط تصمیم¬گیری کشورهای اروپایی هم نصب شده¬اند که آنها از این تجهیزات بی¬اطلاع بوده و یا به روی خود نیاورده¬اند.
و اما بعد: (ادامه…)