سرمقاله
اسماعیل عسلی
دومینوی مطالبات
اگر قرار باشد در پاسخ به آن بخش از اعتراضات که طیف هایی از مردم بدون آشوب و توهین و ایجاد خسارت مطرح کردند و بسیاری از مسئولین و شخصیت ها و صاحبان تریبون نیز بر حقانیت آن صحه گذاشتند اقداماتی صورت گیرد و پاسخی در خور به مطالبات عمومی داده شود مسلماً اولین بحثی که پیش کشیده خواهد شد مسأله ی اولویت بندی مطالبات است، زیرا نمی توان مطالبات همه ی اقشار جامعه را اقتصادی دانست کما این که رئیس جمهور نیز اشاره ای تلویحی به این موضوع داشتند و گفتند که برخی از مطالبات از گذشته مطرح بوده و مختص این دولت نیست مانند باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی! وجود اختلاف در سطح برخورداری معترضین و نوع شعارهای آنها نیز بر این واقعیت صحه می گذارد!
حتی با تحلیل سخنان برخی از نمایندگان مجلس و شخصیت های سیاسی که بخش هایی از آن حتی پیش از این اعتراضات در برخی رسانه ها بازتاب پیدا کرد می توان دریافت که مطالبات مردم تنها اقتصادی نیست زیرا جامعه ی متعادل نیازمند همه گونه امکانات مادی و معنوی است لذا صرف نظر از این که برداشت های خاص از قانون اساسی و برخی ملاحظات که سر در آبشخور دیدگاه های شخصی دارد اجازه ی پاسخگویی به کدام نوع از مطالبات را می دهد باید اذعان داشت باز شدن فضای سیاسی، برخی آزادی های اجتماعی نظیر آزادی حضور بانوان در ورزشگاه ها که کف اینگونه از مطالبات است، آزادی و مصونیت بعد از بیان و قلم، شایسته سالاری و تنظیم سیاست خارجی بر اساس ظرفیت های اقتصادی را نیز باید به مطالبات معیشتی اضافه کرد که البته هر کدام از این مطالبات نیازمند تحلیل و بررسی و (ادامه…)

سرمقاله
محمد عسلی
آسیب¬شناسی اعتراضاتی که به خشونت کشیده شد
اعتراضات مردمی خودجوش بدون رهبری حزبی یا گروهی که بر علیه گرانی، تورم، رکود، اختلاس و معضلات اجتماعی به خیابان¬ها کشیده شد ناشی از فشارهایی است که به لحاظ نیازهای پاسخ داده نشده در موقعیت¬های گذشته و حال، اقشار ضعیف و جوانان جویای کار را به اعتراضات گسترده کشاند. این اعتراضات گر چه ابتدا با عدم دخالت و نظارت نیروهای انتظامی به صورت آرام و بدون خشونت ادامه یافت اما با ورود افرادی که شعارهای ضد حکومتی دادند و دست به تخریب اموال عمومی زدند به خشونت کشیده شد و نیروهای انتظامی و مأموران نظم و امنیت را به منظور پیشگیری از تخریب و آشوب به عکس¬العمل واداشت و در این میان زمینه¬های خبری برای تحریک، اغوا و تشویق به آشوب از طریق رسانه¬های خارجی مغرض فراهم شد.
انعکاس اخبار دروغ و بزرگنمایی برخورد نیروهای انتظامی تعدادی از جوانان تحریک شده را بیشتر به خیابان¬ها آورد و نهایتاً با عدم استقبال مردم از جوسازی¬های شبکه¬های رادیوتلویزیونی و اینترنتی دشمنان نظام خیابان¬ها خلوت و آرامش نسبی برقرار شد. در این وقایع و رویدادهای تلخ تعدادی افراد بی¬گناه که بعضاً عابر بودند و یا در اتومبیل گرفتار راه¬بندان شده بودند کشته و زخمی شده و یا اتومبیل¬هایشان خسارت دیدند. گذشته از آن بعضی مغازه¬ها، بانک¬ها و ساختمان¬های مذهبی و دولتی هم از خشم آشوبگران در امان نماندند. طبیعی است و به تجربه ثابت شده هر دولت به اصطلاح دموکراتیک اروپایی هم وقتی با چنین برخوردهای دشمن¬خواهی برخورد می¬کند برای پیشگیری از خرابی و خسارت¬های بیشتر به مقابله برمی¬آید تا نظم و امنیت را برقرار کند. کما این که در جریان برگزاری جشن¬های سال میلادی در پاریس چند صد خودرو به آتش کشیده شد و پلیس فرانسه نیز با آشوبگران برخورد کرد.
و اما بعد: (ادامه…)

سرمقاله
اسماعیل عسلی
حداقل انتظار مردم
ارائه ی تحلیل های منصفانه از حوادث و رویدادهای اخیر ارزش تجربی آن را بالا می برد به طوری که نه تنها تهدید محسوب نمی شود بلکه به عنوان یک فرصت و سرمایه می توان از آن در راستای بهبود اداره کشور بهره برداری کرد به طوری که تضمین کننده ی عدم تکرار آن باشد. شکی نیست که موج ایجاد شده به دلیل این که مورد سوء استفاده ی عده ای فرصت طلب قرار گرفت فروکش خواهد کرد چرا که مردم امنیت جانی و مصونیت نمادهای ارزشمند خود را از توهین بر هر چیز دیگری ترجیح می دهند. در عین حال اگر کسانی در ارائه ی تحلیل از حوادث اخیر همه را به یک چوب برانند و نارضایتی مردم از نحوه ی روند امور را نادیده بگیرند مجدداً از یک فرصت تهدید ساخته اند. پر واضح است همان گونه که ما تحولات اجتماعی و سیاسی در سایر کشورها را دنبال می کنیم و در راستای مواضع و سیاست های خود به تبیین و تفسیر آن می پردازیم، دشمنان منطقه ای و جهانی ما نیز بدشان نمی آید که از آب گل آلود ماهی بگیرند و از ارسال پول و اسلحه و نفوذ برای به اغتشاش کشانیدن اعتراضات مردمی سوء استفاده کنند. حتی پیش از شروع اعتراضات نیز اگر گفتگوهای مطرح شده در مجلس، هیات دولت و برخی محافل را مرور کنیم به نشانه هایی از درک نسبی نارضایتی مردم نسبت به روند امور می رسیم. اگر سخنان معنادار کسانی که قبلاً در ردیف بازیگران فعال در دایره قدرت بوده اند پیرامون عملکرد برخی از مؤلفه های تأثیرگذار را در کنار اظهارات مخالفان دولت بگذاریم و چالش های سربرآورده از جزئیات لایحه ی بودجه را نیز چاشنی آن کنیم، طبیعی است که می توانیم برآیند جمع جبری القائات داخلی ایجاد شده را حدس بزنیم. حس میهن دوستی مردم کماکان به قوت خود باقی است و این مردم همان مردمی هستند که وقتی فرزندانشان در میادین علمی و ورزشی به افتخاری دست پیدا می کنند خوشحالی خود را با بوسیدن پرچم کشورشان نشان می دهند لذا کسانی که پرچم کشور را آتش زده اند معترض نبوده اند بلکه آشوبگر و گماشته شده بوده اند لذا باید اذعان داشت مردم همان مردم هستند و تغییری نکرده اند اما باید ببینیم چه چیزی تغییر کرده است. آیا آستانه ی تحمل آنها پایین آمده یا موضوع چیز دیگری است؟ (ادامه…)