سرمقاله
اسماعیل عسلی
تا چه شود
ابزارهای معقول شناخته شده برای اداره ی کشورها و جهان با نهادینه شدن خشونت ظرف چند دهه ی گذشته بیش از گذشته به چالش کشیده شده و به محاق رفته است و این در حالی است که فلسفه ی وجودی حکومت ها و نهادهای بین المللی بهره گیری از ابزار قانون و گفت و گو برای کاهش تلفات انسانی است.
در حالی که گفت و گو، رفتار مبتنی بر قانون، مشورت و شایسته سالاری، کم هزینه ترین ابزارها برای اداره ی کشورها و جهان است اما از آنجایی که اغلب کشورهای توسعه یافته از اهرم توان اقتصادی و قدرت نظامی در تعامل با کشورهای توسعه نیافته به حد وفور استفاده می کنند، دیگر جایی برای گفت و گو باقی نمی ماند و شواهدی وجود دارد که اساساً کشورهای توسعه یافته علیرغم این که تمایل زیادی برای گفت و گو با گردانندگان کشورهای توسعه نیافته از خود نشان می دهند ولی گویا نتایج آن را الزام آور نمی دانند. در واقع گفت و گو برای آنها فرصتی برای مرور و زمزمه ی تهدیدهای نظامی و یادآوری اهرم های اقتصادی است. نظیر آنچه در برجام شاهد آن هستیم. (ادامه…)

سرمقاله محمد عسلی

راز جاودانگی حافظ
به بهانه یادروز حافظ
برگزاری مراسم سالانه بزرگداشت حافظ، بهانه  ای است تا هر کس در حد معرفت و شناختی که از حافظ دارد در خصوص زندگی، آثار و ویژگی ها و صنایع شعری وی اظهار نظر کند. اما بعد از قریب ۷ قرن از درگذشت حافظ و تفسیرها و گفته  هایی که در ارزش و مانایی اشعار حافظ نوشته و گفته شده هنوزا هنوز بسیارند مطالب ناگفته و نانوشته در باره غزلیات بدیع، موسیقیایی و پرنغز و معنای این شاعر و عارف بی  نظیر ایرانی که شهرت جهانی دارد و بخشی از شناخت ایران و به ویژه شیراز برمی  گردد به اشتهار و معروفیت حافظ و غزلیات وی.
و اما بعد:
اشعار حافظ را می  توان از چند دیدگاه مورد تفسیر و تأویل قرار داد.
یکم، مواردی که بیان کننده بخش  هایی از زندگی و دیدگاه  های شخصی و عرفانی متأثر از خشونت، جنگ، برادرکشی، ریاکاری، عیب  جویی، محدودیت  های آزادی  های مدنی، بگیر و ببندهای دوره  های مختلف شاهان مستبد و محتسبان ریاکار و شاهان خونخواری چون شاه شجاع، شاه مسعود، امیر مبارزالدین و امثالهم که از شاعران و هنرمندان اطاعت محض و تسلیم  پذیری را مطالبه می  کردند و فقر و فاقه  ای که در زندگی شاعران و بزرگان دین و دانش مستولی بود ذهن حافظ و روان او را چنان مکدر ساخته بود که او بارها با کنایه و ایهام و حتی به وضوح از این فقر نالیده و پیوسته چشم  انتظار وظیفه و روزی بوده است؛ چنانکه سروده است: (ادامه…)

سرمقاله
اسماعیل عسلی
خبری از جنس فردا
یک خبر منهای این که حامل پیامی است و مخاطب را از انجام کاری یا رخ دادن رویدادی آگاه می سازد‏‏،‏‏ سیمای جامعه ای که چنین خبری در آن اتفاق افتاده را نیز ترسیم می¬ کند. گاهی منحصر به فرد بودن یک خبر و گاه تکراری بودن آن به شکل گیری ذهنیتی در شنونده و مخاطب می انجامد که روی برنامه ها و تصمیمات او تأثیر می گذارد‏‏.‏‏ فرضاً وقتی شخصی برای پنجاهمین بار خبر یک اختلاس را در یک بانک یا سازمان و ارگان دولتی و خصوصی می شنود کم کم به این نتیجه میرسد که جریانی سازمان یافته و هدفمند بدون هیچ مانعی به دنبال غارت بیت المال است‏‏.‏‏ خبر مردود شدن شمار قابل توجهی از داوطلبان حائز نمره های بالا در کنکور سراسری امسال نیز پیام های معناداری به داوطلبان انتقال داد و به آنها فهماند که گاه استثناء بر قاعده پیروز می شود و حاشیه بر متن غلبه می کند و این گونه نیست که همواره تلاش با موفقیت همراه باشد و این امکان وجود دارد که به قول وزیر بهداشت شخصی با رتبه هشتاد هزار کنار دست دانشجویی با رتبه سه هزار بنشیند!
برخی خبرها چهار ستون بدن را می لرزانند‏‏،‏‏ فشار خون را بالا می برند‏‏،‏‏ به تپش بیشتر قلب یاری می رسانند و برخی خبرهای هزینه بر و تکراری و بی خاصیت که هیچ نفعی برای اقتصاد و توسعه ی فرهنگی کشور و منافع ملی ندارند ۲ ریال هم نمی ارزند!
خبر مثل آب می ماند که حتی در سنگ هم نفوذ می کند و اگر جلوی انتشار آن را بگیرند بخار می شود و پس از تغییر هوا دوباره می بارد و مثل سیل از کوه سرازیر می شود و گاهی نیز مانند تگرگ بر سر پنهان کنندگان آن اصابت می کند‏‏.‏‏ کسانی که خبرها را پنهان می کنند نمی توانند نتایج آشکار آن را پنهان کنند به قول معروف: آبستنی نهان بود و زادن آشکار! (ادامه…)