سرمقاله
محمد عسلی
چرا شهید قلب تاریخ است؟
باران گلوله¬ها، توفانی از وحشت و غرش هواپیماهای جنگی چشم را از آسمان باز می-داشت، حمله از چهار جهت موی در میان حصار داشت و خاک کوفته چنان تیرگی می¬افزود که هیچ چیز دیده نمی¬شد جز روشنای عبور گلوله¬ها از دهانه گرم تفنگ¬ها، در این میان قامتی راست از فراز و نشیب¬های دشتی پر از بدن¬های تیر خورده بالا و پایین می¬شد چون پروانه¬ای که به دور شمع وجود یاران می¬چرخد و ابایی از شهادت نداشت.
سیاهی شب چتر شوم خود را بر سر میهن گسترده و مرزهای گسترده بی¬سامان ولع دشمن را برای عبور از خط تحریک می¬کرد، پاکسازی¬های ارتشی که با زیرساخت¬های حفاظت از شاه، در برابر هجوم مردم همه چیز را در پرده ابهام برده بود و کسی نمی¬دانست که از این بازمانده-های مردد چه قوتی به جای مانده و تانک¬های زنگ زده تا چه زمان قدرت پرتاب گلوله دارند و هواپیماهای به جای مانده با کدام توش و توان تدارک می¬شوند؟
مام میهن از تهاجم موشک¬ها زخمی عمیق بر تن داشت و راه برای ورود به دروازه¬های شهر باز بود.
دستی به غارت دراز شده بود در لانه کندوها و دهانی باز برای حس مداوم طعم شیرین تجاوز.
مردی بر فراز قله اعتماد چراغ هدایت را از آن ارتفاع بلند روشن در دست داشت. همه نگاه¬ها به آن سمت نشانه رفته¬اند و قدم¬های ثابت در یک راستا حکم جهاد می¬طلبند. تنها یک کلام کافی است تا شیپور بیدارباش به صدا درآید و فوج فوج جوانان انقلابی سلاح بردارند و راهی جبهه¬ها شوند «یک سیلی به صدام بزنم که از جای خود بلند نشود» و چنین شد که یک سیلی کار را تمام کرد و دشمن به خاک مذلت افتاد و تاریخ دوباره ورق خورد اما این سیلی بهای سنگینی داشت. (ادامه…)

ریشه ها را دریابید
با توجه به وجوه مشترک ادیان ابراهیمی اعم از یهودیت، مسیحیت و اسلام پیرامون حجاب و رواج آن در آیین های شرقی و همچنین فطری بودن شرم و حیا در زن نمی توان گفت که حجاب ارمغان دین خاصی است. تنها تفاوت بین اسلام و سایر ادیان ابراهیمی پیرامون حجاب کاهش سختگیری های رایج در آن از سوی اسلام است. زیرا علمای یهود در گذشته های دور از لحاظ حجاب زنان را به اندازه ای در تنگنا قرار داده بودند که بهترین گزینه از نظر آنها خانه نشینی زن بود. برخی از رفتارهای افراطی پیرامون حجاب نظیر برقع پوشی نیز از رسوبات بر جای مانده از دین یهود است. در مسیحیت نیز اگر چه به اندازه ی یهود سختگیری در باره ی حجاب دیده نمی شود اما از آنجایی که حضرت مسیح هیچ تغییر اساسی در احکام تورات به وجود نیاورد حکم حجاب با کمی تعدیل توسط رومی های ساحل نشین که حجاب شش دانگ یهودی را برنمی تافتند کماکان به قوت خود باقی ماند و سختگیری ها بیشتر متوجه دخترانی می شد که دیرنشینی و تجرد را انتخاب می کردند. در انجیل آمده است: “زنان خویشتن را بیارایند به لباس مزین به حیا و پرهیز نه به زلف و طلا و مروارید” (ادامه…)

سرمقاله
محمد عسلی
راهیان نور و راهیان ظلمت
وقتی شرایط برای قبول یک باور فراهم بود، جان برکف به استقبال مرگ رفتی در نوجوانی چونان شکوفه¬ای تازه شکفته که احساس ثمردهی را به سرعت در بهار تجربه می¬کند و عطر رویش این احساس بلبلان نغمه¬خوان را سرمست…
تو در کویر، تشنگی را به تجربه اندوخته¬ بودی و بوی باروت را تازه به مشام می¬داشتی و هنوز ترکش خمپاره¬ها گلبرگ¬های عطرآمیز وجودت را پرپر نکرده بودند و انگشتان کوچکت یارای چکاندن ضامن تفنگی که به زحمت به دوش می¬کشیدی را نداشت و قدم¬هایت از فراز و نشیب¬های تند عبور نکرده بود و چشم¬هایت در هجوم خاک¬های پرتاب شده از شدت انفجار به اشک و خون آلوده نشده بودند و گوش¬هایت جز نغمه حیاتبخش لالایی¬ مادر برای آرامشی که تو را به خواب خوش شبانگاهی می¬برد صدایی نشنیده بود و تو جز در نرمی لحاف دست¬دوزی که بوی عشق می¬داد به خواب نرفته بودی؛ اما چه شد که اینک عاشقانه تمامی آرام¬بخش¬ها را به فراموشی بردی و خود را به سنگر نمناکی انداختی که نه فقط هیچ زیرانداز نرمی در آن نبود، بلکه عبور حشرات زهرآگینی چون عقرب، رطیل و پشه¬های سمج هم مدام در همسایگی¬ات لول می¬زدند…
اما فقط تو به یک چیز فکر می¬کردی؛ به دشمن، دشمنی که ناجوانمردانه از مرزهای میهنت عبور کرده و پشت خانه¬های نوامیست اردو زده بود…
در چنین شرایطی تو دیگر آن نوجوان عزیز دردانه نبودی؛ تو یک قهرمان سربازی بودی که نیرویی ناخودآگاه تو را به مقابله با دشمن می¬کشاند تا نور شوی مقابل ظلمت، دیوار شوی مقابل دری که دشمن توانسته بود آن را بگشاید؛ سدی شوی مقابل تهاجم تانک¬هایی که خرمشهر را دور زده بودند؛ دریا شوی مقابل آتشفشانی که دشمن به پا کرده بود و نهایتاً خودت بودی آن ایرانی وطن¬¬دوستی که بر کوه باور تکیه زده و بی¬ترس و هراس شجاعت نیاکانش را به میدان محک آورده تا همه بدانند که ایران این سرزمین چند هزار ساله با امپراطوری¬های بزرگ تاریخ جنگیده و از هر شکست و پیروزی زبانی برای فریاد به گوش جهانیان داشته و در تمامی تاریخ گفته: من هستم؛ چون ایران است و ایران است چون من هستم.
و اما بعد: (ادامه…)