سرمقاله
اسماعیل عسلی
تنها و تنها
اگر با نگاهی خوش‌بینانه تمهیداتی که برای رهایی اقتصاد کشور از بحران صورت می‌گیرد را دلسوزانه تلقی کنیم باید بپذیریم که ابتلای اقتصاد به بیماری هلندی یعنی رکود توأم با تورم موجب می‌شود که هیچ راهکاری در درازمدت مؤثر نباشد و طرح‌هایی که می‌تواند یک مشکل را برطرف کند به ایجاد مشکلات دیگر منجر می‌شود لذا ناگزیر هستیم ذهن خود را متوجه مشکلات ساختاری کنیم یعنی همان مشکلاتی که اقتصاد را تحت تأثیر سیاست خارجی و راهبردهای منطقه‌ای به چنین روزی انداخته است. شاید در برخورد اول تصور شود که نویسنده این مطلب به دنبال پاک کردن صورت مسئله است اما چنین نیست بلکه منظور این است که ایران باید نگاهی درازمدت به راهبردهای بین‌المللی و منطقه‌ای داشته باشد. توضیح این که ما چندین سال است سعی کرده‌ایم با کوپن و یارانه شکاف‌های طبقاتی را پر کنیم و همین نگاه را برای دوستیابی و یا حفظ دوستان خود در منطقه و جهان دنبال می‌کنیم.
شاید در نگاه اول چنین راهکاری به دلیل مشابهت آن با شیوه دوست‌یابی کشورهای قدرتمند و توسعه یافته قابل توجیه باشد اما با کمی تأمل درمی‌یابیم که نه چنان است زیرا با تأمل در فاصله‌های موجود بین ظرفیت‌های اقتصادی کشورهایی که می‌خواهند با نگاه حمایتی سیاست‌های خود را پیش ببرند در می‌یابیم که تفاوت از زمین تا آسمان است. (ادامه…)

سرمقاله
اسماعیل عسلی
راه سوم
من نمی‌دانم این راه سوم را برای اولین بار چه کسی احداث کرده ولی هر چه هست با بهره‌گیری از آن می‌توان قانون را دور زد. داستان کمی پیچیده به نظر می‌رسد اما با کمی توضیح همه چیز روشن خواهد شد. برای نمونه شما از راه اول و قانونی بنزین را لیتری ۱۰۰۰ تومان خریداری می‌کنید. از راه دوم می‌توان بنزین را دزدید و پیامدهای آن را هم به جان خرید ولی راه سومی هم وجود دارد به طوری که اگر قیمت بنزین در ترکیه هر لیتر ۹۰۰۰ تومان باشد شما بنزین را لیتری ۱۰۰۰ تومان می‌خرید و به صورت قاچاقی از کشور خارج می‌کنید و با ۸۰۰۰ تومان اختلاف می‌فروشید.
همیشه راه اول راه درست کاری است، راه دوم خلاف آشکار و راه سوم به سادگی قابل تشخیص نیست زیرا در جریان راه سوم قانون دور زده می‌شود.
فرض کنید قطعه زمینی در خارج از محدوده شهر قرار دارد که قیمت کارشناسی آن پایین است. وقتی در شورای شهر تصویب می‌شود منطقه‌ای که زمین در آن قرار دارد بخشی از شهر به حساب آید، کسانی که پیش از ابلاغ رسمی این مصوبه با رانت اطلاعاتی عده‌ای از دوستان و بستگان خود را در جریان می‌گذارند تا در این منطقه مبادرت به خرید زمین و خانه کنند در واقع راه سومی را پیش پای آنها می‌گذارند که آنها را از زمین بلند می‌کند و زندگی‌شان را متحول می‌گرداند. (ادامه…)

سرمقاله
محمد عسلی
آسیب‌شناسی رسانه‌های فارس
بعضی‌ها بر این باورند که اگر هر ۸ روزنامه‌ای که در شیراز منتشر می‌شود را کنار هم گذارند به لحاظ فرم و محتوی چندان تفاوتی با هم ندارند.
بسیاری بر این باورند که رسانه‌ها اعم از رسانه‌های فارس و کشور یا به رسالت رسانه‌ای خود آگاهی ندارند و یا اگر دارند شجاعت و جرأت انعکاس و تحلیل وقایع سیاسی و اقتصادی را ندارند و معمولاً شیوه‌ی آهسته بیا آهسته برو را پیش گرفته‌اند…
گاه انتظار مخاطبان رسانه‌ها نوعی انتظار از کاربران فضاهای مجازی در مقام مقایسه است که آزادانه و غیرحرفه‌ای هر چه دل تنگشان می‌خواهد درست یا غلط می‌گویند و می‌نویسند و آن را پخش می‌کنند.
البته بسیاری از مردم از رسانه‌ها انتظار دارند که حداقل موازی رسانه‌های فارسی زبان خارجی در پخش و انعکاس خبر و تحلیل آن اقدام کنند و از آنها عقب نمانند.
و اما بعد: (ادامه…)