آرسن لوپن های وطنی
شاید شما هم تاکنون با چنین مصیبت بزرگی دست به گریبان شده باشید که از توصیف منطقی چیزی که می بینید دربمانید‏.‏ بی گمان این حالت بلاتکلیفی هیچ پیوندی با لکنت زبان و کم کاری و ناتوانی ذهن شما ندارد بلکه ریشه در محیرالعقول بودن
آن دارد! نمونه اش برخی از همین بانک های به اصطلاح خصوصی که البته اطلاق خصوصی بودن به چنین بانک هایی بدان می ماند که مثلاً به کچل بگویند زلفعلی‏.‏ زیرا این بانک ها اغلب رانتی هستند‏.‏ سخن از رانت به میان آمد لازم شد با مد و تشدید توضیح بدهم که وقتی شخصی با سفارش یک گردن کلفت بی همه چیز به نان و نوایی می رسد می گویند فلانی اهل رانت بازی است‏.‏ رانت یعنی پشتیبان‏.‏رانت بازی مثل بازی الک دولک نیست که نشاط آفرین باشد! برای این که خوانندگان سوزندگی آتش رانت را خوب درک کنند مثالی از سر لاعلاجی می زنم. شاید در دوران کودکی سوار دوچرخه شده باشید در حالی که پدر شما پشت زین دوچرخه را محکم چسبیده و شما ظاهراً رکاب می زنید و در عالم توهم خیال می کنید که خودتان دوچرخه را به جلو می رانید و تعادل آن را حفظ می کنید در حالی که عملاً پدر شما یا در اصطلاح اهل سیاست پدرخوانده ی شما دوچرخه را جلو می برد و اگر شما با مانعی روبرو شدید و قادر به کنترل دوچرخه نبودید این پدر شماست که مانند زورو‏،‏ کاراگاه گجت و مرد عنکبوتی از راه می رسد و با پنجه های قوی دوچرخه را متوقف می کند‏.‏ (ادامه…)

سرمقاله
محمد عسلی
بهشت عشق نداشت
به بهانه روز زن
هستی با تو شکل گرفت در گیاه، حیوان و آدمی وقتی به زمین آمدی و عشق را پذیرا شدی تا مهرورزی جان بگیرد و محبت رخ نماید.
بهشت عشق نداشت، بهشت مهر نداشت، غم نداشت، رنج کاویدن و دارا شدن در آن برای آدمی و فرشتگان بی¬معنی بود.
وقتی رانده شدی نمی¬دانم چه مسافتی طی کردی در نور و ظلمت اما می¬دانم هم نور آوردی و هم ظلمت، خاک دامنگیر تو شد بی آنکه بداند تحمل این نقطه کوچکی که در برابر حجم خود قطره در دریا هم نیست روزگاری بر گرده¬اش سوار می¬شود و آن را آنقدر می¬چرخاند که از نفس بیفتد و نتواند سنگینی روح آدم¬ها را تحمل کند.
تو آمدی و نشستی بالاجبار روی خاک نمناکی که نفس¬هایت را آرام کرد و چشم¬هایت را به روی سبزه و گل باز نمود.
آب بود، درخت بود، گل بود و سبزه و کوه¬های سر به فلک کشیده، جنگل¬های تو در تو و آسمانی آبی، خورشید بر تو تابید به روز و ماه در آسمان می¬درخشید که چشم¬هایت را به خیره وا کند که این جا کجاست و من کیستم.
درخت¬ها در تلألؤ مهتاب دست¬های خود را به سویت دراز کردند و آبشارها گیسوانت را به تماشا نشستند و چشمه¬ها غبار راه را از چهره¬ات ستردند و میوه¬هایی که در بهشت تو را از خوردن آن محروم کرده بودند به میزبانی آمدند با طعم¬های گونه¬گون و شکل¬ها و رنگ¬های همگون؛ نشستی، نفسی تازه کردی باران بر تو بارید و نسیم بر رخساره¬ات دست کشید، احساس بودن در تو ظاهر شد و به اندیشه¬ات کشاند که تو کیستی؟ از کجا آمده¬ای؟ به کجا می¬روی؟ (ادامه…)

سرمقاله
اسماعیل عسلی
هنر ناراضی تراشی
از جمله موضوعاتی که مردم خصوصاً اقشار آسیب پذیر و کارمند جماعت با آن مواجه هستند دست و پنجه نرم کردن با مشکلات ناشی از بی قانونی های رایج در حوزه انبوه سازی است. نمونه ی بارز آن خودداری برخی از انبوه سازان از ارائه ی سند به خریداران آپارتمان در برخی از نقاط شیراز است. یکی از کارمندانی که چند سال پیش آپارتمانی را در مجتمع یاس ۲ واقع در انتهای خیابان فضیلت خریداری کرده و اقساط آن را نیز پرداخته می گفت: علی رغم پیگیری های صورت گرفته تاکنون سند سیم سرب این آپارتمان را به ما تحویل نداده اند و دائم امروز و فردا می کنند و این در حالی است که در اختیار نداشتن سند از جهات گوناگون به ضرر صاحبان آن است. یکی این که نمی توانند از تسهیلات بانکی در صورت نیاز استفاده کنند و دیگر این که اگر کسی بخواهد به دلیل نیاز به فضای بیشتر منزلی جدید خریداری کند برای فروش آپارتمان فاقد سند با مشکل مواجه می شود و راهی ندارد جز این که به زیر قیمت روز آن را بفروشد.
حتی با صرف نظر کردن از این مشکلات نیز دلیلی ندارد که انبوه سازان از ارائه ی سند طفره بروند مگر این که مانعی قانونی بر سر راهشان باشد که عملکرد آنها را زیر سئوال می برد؟
وی که به اتفاق عده ای از همسایگان به اداره مسکن و شهرسازی مراجعه کرده بود می گفت: چه دلیلی دارد که مردم تاوان رفتار غیرقانونی یک انبوه ساز را بدهند. اگر شخصی به جای تحویل ۱۶۱ واحد از ۶۲۸ واحد احداث شده به مسکن و شهرسازی آن را به شهروندان فروخته خودش باید تاوانش را بدهد. چرا خریداران را گروگان گرفته اند؟
عده¬ای که معلوم نیست از ناراضی کردن مردم به دنبال چه اهدافی هستند بزرگترین هنرشان این است که روز به روز مردم را از بهبود روند امور ناامیدتر کنند. (ادامه…)