سرمقاله
محمد عسلی
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد
عملیات تروریستی اخیر در تهران اگر چه خسارات جانی قابل تأملی را به جای گذاشت و برای مدت کوتاهی امنیت روانی مردم ما را تحت تأثیر قرار داد و سؤالاتی را در اذهان عمومی مطرح کرد اما فوایدی هم داشت که کمتر به آن پرداخته شد و به قول معروف عدو سبب خیر شد و مردم فهیم و قهرمان ما را متحدتر کرد. اول این که انسجام ملی را پس از انتخابات ریاست جمهوری قوت بخشید و ارزش¬های برقرارکنندگان امنیت را یادآور شد.
دو دیگر آنکه هر چند تروریست¬ها به ترفندهای مختلف توانستند وارد حریم مجلس شورای اسلامی و محوطه مرقد امام راحل شوند اما قبل از آنکه به نیت پلید خود برسند از پای درآمدند و نیروهای امنیتی توانستند با کمترین خسارت آنها را در تحقق اهداف ضد انسانی خود ناکام گذارند و سرنخ¬هایی از گروه¬های تروریستی برای پیشگیری از اینگونه وقایع به دست آورند.
سه دیگر آنکه مردم و دولت¬های کشورهای دوست و دشمن فهمیدند تروریسم مرز نمی¬شناسد و مانند عقرب از ره کینه نیش می¬زند و ترحم¬پذیر نیست؛ مضافاً اینکه ایران متهم به حمایت از تروریسم خود قربانی تروریسم است و این اتهام غیرمنصفانه، دروغ محض و غیرقابل باور است زیرا در طول ۳۸ سال گذشته ایران انقلابی بارها و بارها زهر تلخ عملیات تروریستی را چشیده و بسیاری از فرزندان عزیز و شجاع و جان¬نثار خود را در این راه از دست داده است. (ادامه…)

سرمقاله
اسماعیل عسلی
ریاض، صادر کننده نفت و ترور
هر چند با گسترده تر شدن شعاع حوزه عملیات تروریستی توسط داعش انتظار می رود که شاهد همگرایی روزافزون بین المللی و خصوصاً منطقه ای برای مهار این سیل ویرانگر باشیم، اما متأسفانه نشانه هایی حاکی از وابستگی و همدستی تروریست ها با برخی از مدعیان مبارزه با تروریسم دیده می شود که دورنمای همگرایی کشورهای آسیب دیده از تروریسم را امیدوار کننده توصیف نمی کند.
اثبات وابستگی داعش به جریان های منطقه ای و برخی قدرت های غربی کار چندان دشواری نیست. این گروه مدعی برخورداری از پشتوانه ی ایدئولوژیک و دینی است، در حالی که نشانه های باورمندی نسبت به هیچ اصل دینی مشترک در بین ادیان توحیدی را نمی توان در اعمال و رفتار آنها مشاهده کرد. قتل عام غیرنظامیان و بی اعتنایی به مرزبندی های اخلاقی در منازعات مسلحانه، استفاده از کودکان و افراد نابالغ برای انجام عملیات انتحاری، همکاری افراد غیرمسلمان با آنها در تولید بمب و طراحی عملیات خرابکارانه و همچنین قساوت قلب و بیرحمی در نحوه ی به قتل رسانیدن مخالفان خود نظیر سوزانیدن، شکنجه دادن و خفه کردن تدریجی و بهره مندی از حمایت های مالی، لجستیکی و خدمات پزشکی دولت های تروریست پروری نظیر اسرائیل و آمریکا و… نشان می دهد که داعش متشکل از گروهی مزدور، وابسته و در خوشبینانه ترین حالت فریب خورده و احمق است که درک واقع بینانه ای از شرایط حاکم بر کشورهای اسلامی ندارد و موج اسلام هراسی که به دنبال ترورهای صورت گرفته توسط این گروه در جای جای جهان به راه می افتد بزرگترین دلیل وابستگی این گروه به کسانی است که اسلام حقیقی را مانع چپاول ها و انحصارطلبی های خود می دانند. (ادامه…)

سرمقاله
محمد عسلی
وقتی جنگل در آغوش آتش می¬میرد
در آن سال¬های کودکی و در نخستین روزهای درس خواندیم و نوشتیم آب، بابا، بار و بعد از آن مدام در این اندیشه به سر بردیم که بابا نان داد و هیچگاه نخواندیم و نگفتند: خدا هوا داد و درک نکردیم که گرسنگی را طاقتی بسیار افزون بر بی¬هوایی است چنانکه می¬توان چند روزی گرسنگی را تحمل کرد و تشنگی را نیز، اما دقیقه¬ای بدون هوا نتوان زنده ماند.
و نخواندیم که این موهبت خدادادی چگونه و چرا پیوسته در دسترس است تا آن زمان که به سموم نفس خودروها و کارخانجات آن را آلوده کردیم و آن آلودگی هم عادتمان شد. بعد از آن هر چند کم¬نفس شدیم و به مرور در مرگی تدریجی روزگارمان به سر رفت ما را از جنگ و کشتار ترساندند، از فقر و نداری ترسیدیم، از بیماری¬هایی چون وبا و طاعون ترسیدیم اما از بی¬هوایی نترسیدیم تا به وقتی که دیگر نفس نماند و مرگ از در جهالت وارد شد.
و اما بعد:
دیروز در خبرها آمد همانند سال¬های پیشین که صدها بل هزاران هکتار از اراضی جنگلی در آتش سوختند و پارک بمو هم از آن جمله بود.
و سال¬های آتی هم به هر تابستان مابقی درختان جنگلی بازمانده از خلقت هم خواهند سوخت و زمین لحظه به لحظه گرم¬تر خواهد شد تا زمانی برسد که دیگر هوایی در کار نباشد و یا آنکه هوای قابل تنفسی نباشد.
و ما هنوز هم غافلیم و به یاد نمی¬آوریم ۶۰ سال قبل را که هوایی داشتیم و حالی چنانکه به اندک بویی از سوخت¬های فسیلی حالت دل آشوب می¬داشتیم و تحمل استشمام بوی بنزین و گازوییل هم نداشتیم چنان که بوی یاس صد متر دورتر خانه همسایه را به مشام جان حس می¬کردیم اما اینک چنان بوی سوختنی¬ها هوا را اشباع کرده¬اند که کمتر بوی خوشی در مشام ما حس می¬شود. (ادامه…)