سرمقاله
اسماعیل عسلی
سواری بر امواج بی‌ثباتی
از همان ابتدای سال‌های انقلاب که زنگ تحریم‌ها به صدا درآمد عده‌ای در مسیر تنگناهای اقتصادی مردم دکان باز کردند و کوپن و کارت بنزین خودرو گرفته تا دلار و سکه برای عده‌ای نردبان ساخت تا بر بام ثروت و گاه قدرت صعود کنند و کاخ برتری ژن خود را در کنار کوخ‌نشین‌ها بسازند. داستان کوپن‌فروشی‌ها را کسی فراموش نمی‌کند و خرید کارت بنزین کسانی که خودرو مستهلک داشتند و یا استفاده زیادی از خودرو نمی‌کردند و یا چند خودرو داشتند. در جریان کمبود و گرانی دلار هم مردم معمولی دستشان به جایی بند نیست. قضیه کشف ۲ تن سکه طلا از خانه‌ی یکی از مفسدان اقتصادی تقریباً عمق این جنایات را نشان داد. آن حرام لقمه‌هایی که از رهگذر تحریم‌ها جیب خود را پر کردند می‌دانستند که هزاران بیمار خاص در این کشور به دلیل عدم دسترسی به دارو یا جان دادند و یا خانه و زندگی خود را برای خرید دارو فروختند اما این سوداگران بی‌همه چیز باز هم خواهان تداوم تحریم‌ها بودند و هستند. کسانی که با راه‌اندازی بانک‌های رنگارنگ مردم بیچاره و آزمند را فریفتند و سپرده‌های آنها را هاپولی کردند و هنوز هم در حاشیه‌ی امن قرار دارند و اسامی آنها منتشر نمی‌شود همان افرادی بودند که با سرمایه‌گذاری سپرده‌های مردم در انبوه‌سازی. قیمت خانه‌ها را به آسمان رسانیدند و گرانی مسکن را کلید زدند. (ادامه…)