شیراز ۱۴۱۰
اتفاق نظر مردم و مسئولین فارس و فراتر از آن مقامات کشوری پیرامون ظرفیت‌های چشمگیر گردشگری در شیراز که قابلیت جذب گردشگران داخلی و خارجی در زمینه‌های زیارتی، آثار تاریخی و باستانی و فرهنگی، صنایع دستی، اکوتوریسم و توریسم‌درمانی را دارد بر هیچ کس پوشیده نیست اما حرکت لاک‌پشتی در این راستا نمی‌تواند ترسیم‌کننده‌ی دورنمایی امیدوارکننده از این حیث برای شیراز باشد. بی‌تردید تا زمانی که طرح‌ها و پروژه‌های مورد نیاز برای بسترسازی پیرامون این موضوع مهم در قالب مصوبات ملی که قید زمانی و پشتوانه‌ی بودجه‌ای داشته باشد تعریف نشود صرف بیان آرزوها در حاشیه‌ی برخی مناسبت‌ها و آیین‌ها راهگشا نخواهد بود. (ادامه…)