یادداشت طنز
اسماعیل عسلی- سردبیر
مشاوره رایگان
این روزها جدی سخن گفتن هزینه‌ی بالایی دارد چرا که برخی در حالت عدم تعادل به هذیان‌گویی می‌افتند و در عالم وانفسای بحران‌های زنجیره‌ای هنگام زیر ابرو برداشتن چشم را هم کور می‌کنند به همین دلیل هر کسی به اراجیف‌گویی افتاد و خزعبلاتی بلغور کرد که بعد فهمید دسته گلی به آب داده با صوت جلی بگوید شوخی کردم. شرایط کنونی اقتضا می‌کند که مسئولین همه دست به عصا راه بروند. به دو دلیل یکی اینکه سن و سالشان الی ماشاءالله بالاست و دوم این که از یک طرف مردم نازنازی شده‌اند و آستانه‌ی تحملشان در چاه ویل سقوط کرده و حوصله‌ی اراجیف شنیدن ندارند و از طرف دیگر عده‌ای نامزد انتخاباتی گوش خوابانیده‌اند ببینند چه کسی حرف مفت می‌زند تا به او بتازند و آن را در فضای مجازی منتشر کنند و انتقاد را به نام خود به ثبت برسانند و شهرتی به هم بزنند، بلکه راه گم کرده‌ای پیدا شود و به آنها رأی بدهد. (ادامه…)