سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
شب تاریک و بیم موج
راز آلودگی همزاد هرم است. این شکل هندسی فضایی متهم ردیف اول احساس بلاتکلیفی در محاسبات پیچیده‌ی جنایی و سیاسی و اقتصادی است. اما اینکه چطور چنین شکل و قیافه‌ی نوک تیزی با اقتصاد و سیاست و به تبع آن جنایت همپالکی شده و در یک جوال رفته، سر در آبشخور “کی بود کی بود من نبودم” دارد که فرجام بسیاری از گندکاری‌هاست. به نظر می‌رسد قرامطه یا همان اسماعیلیه که به نوعی بنیانگذار مبارزات چریکی هم بوده‌اند دستی از دور بر آتش مهره‌چینی‌های هرمی هم داشته باشند. امان از این سه یار دبستانی که هر کدام سر از گریبان دنیایی غریب درآوردند. یکی به پای ریاضیات و رباعی پیچید و دیگری دست به دامان مملکت‌داری شد و سومی هم یاغی و باغی از کار در آمد و چون خدم و حشم و عِده و عُده‌ی چندانی نداشت به قلعه‌های سر به فلک کشیده پناه برد و برای بزرگان خط و نشان کشید. از جمله ویژگی‌های حسن صباح این بود که علاقه‌ی زیادی به هرم داشت تا جایی که نیروهایش را هرمی چینش می‌کرد و بر فراز کوه‌های هرمی قلعه می‌ساخت. کاری که هم اکنون در گروه‌های مافیایی ارزی و مواد مخدر و شبکه‌های پیچیده‌ی جاسوسی رایج است. (ادامه…)