یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
پیرامون حقوق شهروندی

شهروند مفهومی جامعه شناختی و حقوقی است که در عرف زندگی مدرن به هر یک از افراد ساکن در شهر، شهرستان و مرکز استان اطلاق می‌شود. البته شهروند معنایی عمومی هم دارد و قابل اطلاق به تمامی ساکنان یک کشور است چرا که در متون کهن فارسی شهر به معنای کشور هم به کار رفته است. (ادامه…)

سرمقاله
محمد عسلی
یکی بچه گرگ می‌پرورید…
خبرها حاکی از آن است که ترکیه با داعش وارد جنگ شده است، این درگیری نظامی در واکنش به عملیات انفجاری داعش در ترکیه است که ۲۷ نفر از شهروندان آن کشور از جمله دو غیرنظامی را کشت. (ادامه…)