سرمقاله
محمد عسلی
ایمنی حمل و نقل و آرزوهای بر باد رفته
آمار تصادفات اتومبیل در ایران نسبت به کشورهای جهان و به نسبت جمعیت و تعداد اتومبیل¬ها رتبه اول در دنیا دارد و از سال ۱۳۶۸ که ما قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفتیم و به جنگ با عراق خاتمه داده¬ایم بر اساس اعلام سالیانه نیروی انتظامی تعداد کشته¬های ناشی از تصادفات رانندگی از تعداد شهدای جنگ تحمیلی بیشتر بوده است و نیز تعداد مجروحان و معلولان دست کمی از مجروحان و جانبازان جنگ تحمیلی نداشته است.
علت این تصادفات را کارشناسان اداره راهنمایی و رانندگی در موارد زیر عنوان کرده¬اند.
□ تخلفات قانونی از مقررات راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان
□ استفاده از اتومبیل¬های دارای نقص فنی و فرسوده
□ عدم جاده¬های مناسب که بتواند سرعت و ترافیک جاده¬ای را تحمل کند.
□ عدم ایمنی بعضی از اتومبیل¬های ساخت کارخانجات داخلی مانند پراید و امثالهم که بعضاً از قطعات کارآمد برخوردار نیستند…
و اما بعد: (ادامه…)