سرمقاله
محمد عسلی
وقت آنست که در خانه نشینی بیکار
عجب زمانه¬ای شده که در آغاز بهار و سال نو می¬باید خانه¬نشین شد تا بیمار نشویم. این هم یکی از وقایع بدیع است که بشر به آن گرفتار آمده تا قدر عافیت بداند هرچند به قول سعدی آن روزگاران: «بلبلان وقت گل آمد که بنالند از شوق/ نه کم از بلبل مستی تو بنال ای هُشیار…»
آری وقت گل آمده، اما بلبل مستی بر شاخسار نغمه¬سرایی نمی¬کند و اگر هشیاری کس را باید همان به که از خانه برون نیاید.
حال در این گیر و دار که جهان در آزمونی سخت دل مشغول مداوای بیماران کرونایی است و حرف اول رسانه¬های جهان پیشگیری از مبتلا شدن بسیار آدم¬های ریز و درشت است و هر کس به زعم خود گناه را به گردن دیگری می¬اندازد که اگر فلان و بهمان کشور این درد لاعلاج را از آزمایشگاه خود بیرون نداده بود، این همه خسارت¬های مالی و جانی و روحی و اقتصادی نصیب خلق نمی¬شد. راه چاره¬ای باید و علاج دردی! تا همه بدانیم که گاه و بی¬گاه در برابر یک ویروس میکروسکپی نحیف آدمیزاده چقدر ناتوان است. حتی اگر ترامپ باشد یا هر ابرقدرت دیگری. (ادامه…)