سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
ریشه‌ها و شاخه‌ها
شکل‌گیری ایالات متحده آمریکا از همان ابتدا بر پتانسیل‌های بیرونی متکی بوده است زیرا در واقع کاشفان و فرصت‌طلبان و جویندگان ثروت و سرمایه‌داران و تاجران برده که همه به سرزمین‌های دیگر تعلق داشته‌اند، با هجوم خود به این سرزمین هر کدام سهمی از قدرت و ثروت را از آن خود کرده‌اند. امروز نیز با گذشت چند صد سال از کشف سرزمین فرصت‌ها هنوز هم تولید ثروت و قدرت در این سرزمین در گرو اتکاء به سرمایه‌ها و نیروهای انسانی خارجی است و شگفت‌انگیز است همان کشورهایی که بیشترین چالش را با آمریکا داشته‌اند، بیشترین نقش را در استحکام‌بخشی به مؤلفه‌های قدرت در این سرزمین ایفا کرده‌اند.
آمریکا از همان ابتدا سطح و عمق تعاملات و ارتباطات خود با سایر کشورها را بر مبنای اقتصاد و داد و ستد نیرو و سرمایه تعریف کرده است. کار و زندگی، آزادی و فرهنگ و برخورداری از حقوق شهروندی در آمریکا نیز در راستای چنین هدفی تعریف شده‌اند. ورود آمریکا به جنگ‌های جهانی، مقاوله نامه‌های بین‌المللی، پیمان‌های نظامی، توافق‌های زیست‌محیطی و مسایل حقوق بشری نیز از چنین منظری صورت گرفته کما اینکه ترامپ اخیراً خروج خود از چندین پیمان بین‌المللی را صرفاً به دلیل مغایرت آن با منافع این کشور توجیه کرد. کشورهایی نظیر چین و ژاپن که در بحث رشد و توسعه‌ی اقتصادی شانه به شانه‌ی آمریکا حرکت می‌کنند منکر وابستگی‌های خود به این کشور نیستند و در میان رؤسای جمهور آمریکا، دونالد ترامپ با ادبیاتی سخیف و تحقیر‌آمیز سهم بسزایی در تفهیم این واقعیت به جهانیان داشته است. (ادامه…)