سرمقاله
محمد عسلی
انحراف نقدهای آرمانگرایانه از واقعیت‌ها
عملکرد ۴۰ ساله انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی زیر تیغ دشمنانه و احساسی عده‌ای است که در فضاهای مجازی و رسانه‌های ماهواره‌ای بی‌رحمانه به نقد کشیده می‌شود دقیقاً نوعی نقد آرمانگرایانه که با واقعیت‌ها و شرایط زمانی فاصله‌های بسیار گرفته است به عنوان مثال وقتی عنوان می‌شود جمهوری اسلامی آمد تا رفاه، آسایش، امنیت، توسعه، عمران، آزادی و استقلال بیاورد اما تورم، گرانی و دشمنی آمریکا و اسرائیل را با خود آورد. هر شنونده و خواننده‌ای را مخاطب قرار می‌دهد با هر نوع بینش و میزان سواد سیاسی و اقتصادی و بعضاً باور هم می‌کنند که آری چنین بوده است.
غافل از آنکه انقلاب اسلامی ایران با تمامی قدرت با همین اهداف و بل اهداف مهمتری به پیروزی رسید و هدف رهبران آن و کسانی که مصدر امور شدند نیز همین بود.
اما آنچه آرمان و اهداف سیاسی و اقتصادی است الزاماً به معنای تحقق آن نیست زیرا وقتی شرایط تغییر می‌کند و دست و پای متولیان امور به هر دلیل بسته می‌شود که خود در آن نقش ندارند همانند بارانی است که آنقدر می‌بارد تا به سیل ویرانگری تبدیل شود. وقتی سیل آمد چه بسا خانه‌ها را از بیخ و بن در هم می‌شکند و آن وقت باید خانه‌ای از نو ساخته شود و تدبیری دیگر اندیشیده شود. (ادامه…)