سرمقاله
محمد عسلی
آزادگان و آزردگان
آزادی و حریت صفتی است که چون به باور در آید و در اندیشه و فعل آدمی نهادینه شود منشأ بسیاری از تحولات خواهد بود که شجاعت و پایمردی را سبب آزادگی خوانده‌اند.
امروز در افکار عمومی ملت ما، آزادگان به رزمندگانی اطلاق می‌شود که سالیانی چند با زجر و شکنجه و عذاب به اسارت سربازان بعثی عراق درآمدند و در شرایط بسیار سخت زندان مدت‌ها دوام آوردند و پس از خاتمه جنگ به کشور بازگشتند.
این آزادگان آزرده خاطر که جان بر کف در جنگ تحمیلی ۸ ساله مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های بسیار از خود نشان دادند هر یک به سرمایه و قدرتی ماننده‌اند که گرچه بعضاً فراموش شده و آفتابی نمی‌شوند اما حقی بزرگ بر گردن ایران و ایرانی دارند زیرا متحمل بار سنگین اسارت شده و اینک بعضاً به درد خو کرده و نام دوا نمی‌پرسند.
گرچه در میادین شهرها کمتر نشانی از آنهاست و در کتاب‌ها نیز به ندرت نام و نشانی از آنها داریم اما هر وجب خاک میهن که توسط آنها و دیگر رزمندگان جانباز و شهدای سرافراز از چنگال دشمن رها شده باشد نقش پررنگ آنها را نمی‌توان از خاطره‌ها زدود. (ادامه…)