یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
پاسداشت حریم های بحرانی
این روند تدریجاً در حال تبدیل شدن به یک عادت است که در کنار شکل گیری ستاد بحران برای رویدادهای غیرمترقبه،‏ ستادی هم باید برای رصد اخبار منتشر شده پیرامون آن تشکیل داد،‏ چرا که در چنین مواردی برخی از شهروندان احساس خبرنگار بودن می کنند و تلاش دارند با نزدیک شدن هر چه بیشتر به مکان وقوع حادثه مبادرت به تهیه خبر و عکس نمایند. اگر کسی حوصله داشته باشد می تواند فهرستی از گمانه زنی ها پیرامون علت وقوع آتش سوزی در ساختمان پلاسکو و پیامدها و تلفات و خسارات آن که از طریق فضای مجازی منتشر گردیده تهیه کند. البته چنین پدیده ای نتیجه ی کانالیزه شدن و فیلتر اخبار کشور در برخی از بازه های زمانی است که مردم را راغب می کند برای دستیابی به اخبار به اصطلاح سانسور نشده به فضای مجازی اعتماد کنند. خوشبختانه این روند رو به بهبود است و رسانه ی ملی هم تلاش کرد با پخش زنده ی عملیات امداد رسانی و آوار برداری از اشتهای زایدالوصف مردم برای حضور در محل حادثه و پیگیری اخبار واقعه آتش سوزی از رسانه های غیررسمی بکاهد.‏ تردیدی نیست که جامعه ی سیاست زده ی ما باید اعتماد آسیب دیده ی خود را نسبت به رسانه های رسمی ترمیم کنند و رسانه ها نیز در جهت تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات شفاف و گردش آزاد آن گام بردارند.‏ (ادامه…)