سرمقاله
محمد عسلی
بلای یارانه¬های نقدی!
زمانی که دولت آقای احمدی¬نژاد لایحه پرداخت یارانه¬های نقدی را به مجلس برد «سال ۱۳۸۹» بنده طی مقاله¬ای در همین روزنامه استدلال کردم که این اقدام دولت تورم¬زاست و نیز عامل بیکاری سرپرست خانواده¬های معیل هم می¬شود. متأسفانه مثل همیشه مسئولین دولتی کمتر به هشدار رسانه¬ها توجه می¬کنند و بعضی هم فرصتی برای مطالعه و یا رغبتی به خواندن ندارند.
امروز که قریب ۷ سال از پرداخت نقدی یارانه¬ها می¬گذرد دولت با مشکل تأمین ارقام نجومی یارانه¬های نقدی مواجه است و قصد دارد با تغییرات و رویکردی اصلاح¬طلبانه به گونه¬ای عمل کند که کاهش در این پرداخت¬ها به وجود آورد و بخشی از یارانه¬بگیرهای مرفه را حذف کند.
در این راستا لازم است ضمن مراجعه به تاریخ پرداخت یارانه¬ها در ایران موانع و مشکلات به وجود آمده را به کوتاه تحلیلی بسنده کنیم.
و اما بعد:
در اولین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه در مجموع ۴ هزار و هشتصد میلیارد تومان به حساب¬ها واریز شد که دولت برای ۶۰ میلیون و پانصد هزار نفر مشمول طرح در این مرحله ۵ هزار میلیارد تومان به منظور واریز ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی دو ماهه در نظر گرفته بود. در صورتی که میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه¬ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ سی هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲ هزار میلیارد تومان بود لذا دولت بخش زیادی از پرداخت¬های نقدی را از شرکت-های آب و فاضلاب و گاز تأمین کرد و بانک مرکزی ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی نیز تولید نمود.
و اما بعد: (ادامه…)