سرمقاله
محمد عسلی
روز ایمنی حمل و نقل و آرزوهای محال
تعداد مرگ و میرهای ناشی از سواری گرفتن از چهارپایانی چون اسب، استر، الاغ، شتر و امثالهم در ایران صد سال پیش به نسبت جمعیت قابل توجه نیست.
گاه عبور چهارپایان از کوچه¬های تنگ منجر به کشته یا مصدوم شدن بچه¬ها می¬شد؛ بعضی مواقع هم سقوط از اسب حادثه¬آفرین بود.
اما امروز که اتومبیل برای جابه¬جایی کالا و انسان یکی از وسایل ضروری است آمار تصادفات خیابانی و جاده¬ای سال به سال رو به افزایش است و علیرغم سختگیری¬های اداره راهنمایی و رانندگی و قوانین نو به نو برای جریمه¬های سنگین باز هم شاهد تصادفات وحشتناک و کشتار و صدمه دیدن سرنشینان انواع اتومبیل¬ها بویژه اتومبیل¬های سواری هستیم.
«بر اساس اظهارات دکتر مهدوی آمار کشته شدگان تصادفات رانندگی در شش ماهه نخست سال ۹۵ هشت هزار و هفتصد و هشتاد و نه نفر است که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۴ که ۹ هزار مورد بوده ۳/۲ درصد کاهش داشته است…»
متأسفانه بیشترین کشته¬شدگان تصادفات رانندگی مربوط به استان فارس است و بعد از آن استان¬های خراسان رضوی، تهران و اصفهان در رتبه¬های بعدی قرار دارند.
و اما بعد: (ادامه…)