سرمقاله
محمد عسلی
رواج غرق‌شدگی در تابستان
گرم است آنچنان که جرگه‌ای آب خنک هم که از مجرای گلوی خشک فرو می‌رود تن گرمازده را آرام نمی‌کند و باران عرق است که از پیشانی و صورت سرازیر می‌شود و شوری آن چشم‌ها را هم بارانی می‌کند، سوزشی که راه علاجی جز تن به آب زدن و در عمق آبگیرهای زلال فرو رفتن نیست.
جوان باشی و ذوق پریدن داشته باشی بدان خیال که به سلامت از آب بیرون می‌آیی بی‌آنکه شنا کردن را آموخته باشی بواقع ریسک بزرگی است که تو را به کام مرگ می‌برد و متأسفانه همه ساله شاهد چنین مرگ‌های دردناکی هستیم که خانواده‌هایی چند را برای همیشه به عزا و ماتم می‌نشاند.
و اما بعد: (ادامه…)