سرمقاله
محمد عسلی
دشمنان مردم چه کسانی هستند؟
منافع ملی به آن دسته از منافعی گفته می‌شود که سود، ضرر و یا مصلحت یک کشور در امور سیاسی و اقتصادی را تبیین می‌کند.
سود از آن جهت که همه مردم مستقیم یا غیرمستقیم از آن بهره‌مند می‌شوند ضرر بدان معنی که برای حفظ آن متحمل ضرر می‌شویم و باید هزینه کنیم. مصلحت یعنی مقابله، صلح، دفاع، رابطه و نهایتاً دیپلماسی برای حفظ شأن، عزت، شرف و یا هر ارزش دیگری که لازمه هویت‌بخشی به یک ملت است که می‌باید با آگاهی، تدبیر، عقلانیت و شجاعت همراه باشد.
با این مقدمه و به تعبیر اجمالی هر کس در مقام و سمتی که هست اگر به نوعی عامداً یا سهواً به منافع ملی لطمه بزند به دولت و ملت خیانت کرده و باید پاسخگو باشد و محاکمه و مجازت شود.
در جهان سیستماتیک غرب یکی از جرایم نابخشودنی عدم پرداخت مالیات است زیرا کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند به منافع ملی لطمه می‌زنند در اکثر کشورهای پیشرفته دولت‌ها با دریافت مالیات کشور را اداره می‌کنند نه صرفاً با درآمدهای دیگری مانند فروش نفت و گاز و غیره …
و اما بعد: (ادامه…)