سرمقاله
محمد عسلی
توهم اپوزسیون و سراب براندازی
رضا پهلوی در آخرین مصاحبه خود با یکی از شبکه‌های فارسی‌زبان نوبنیاد عنوان نموده شرایط کنونی ایران همانند زمان چهل سال قبل و زمان آمدن امام خمینی به ایران است که مردم ایران به دنبال تغییر رژیم و براندازی بودند.
او برای اثبات گفته‌های خود وضعیت کنونی اقتصاد ایران را به چالش کشید و گفت: وقتی مردم ایران گوشت را کیلویی ۱۲۰ هزار تومان خریداری می‌کنند با حقوق یک میلیون تومانی در ماه یعنی زمان آن رسیده است تا رژیم جمهوری اسلامی جای خود را به حکومتی دیگر دهد که به زعم وی آن حکومت می‌تواند پادشاهی و یا جمهوری از نوعی دیگر باشد!
اینکه چگونه می‌توان رژیم جمهوری اسلامی را به قول وی از میان برداشت وی بیشتر نگاهش به قدرت سیاسی و نظامی آمریکا بود و وقتی در برابر این سؤال قرار گرفت که اگر مردم دست به تغییر این رژیم نزنند و به میدان نیایند چه باید کرد؟ گفت: من با نمایندگانی چند از مجلس اروپا و آمریکا صحبت کرده‌ام و گفته‌ام این رژیم باید جای خودش را به یک رژیم لائیک بدهد و سیاست از دیانت جدا شود تا وضعیت مردم ایران بهبود یابد و صلح پایدار در جهان و منطقه خاورمیانه برقرار گردد.
و اما بعد: (ادامه…)