سرمقاله
محمد عسلی
هفته وحدت، وحدت ملی و دینی
اگر از دیرباز کشور عزیز ما مورد تاخت و تاز دشمنان و کشورگشایان بوده است به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص است که دسترسی به دیگر کشورهای همسایه را از طریق آب و خاک برای متجاوزان آسان می‌کرده و غنای خاک و مردمانی هوشمند و مبارز نیز طمع و حرص بیگانگان را تحریک می‌نموده است. کشورگشایانی مانند اسکندر مقدونی، تیمور لنگ، چنگیزخان مغول و بعضاً همسایگانی از ترک‌ها و غزها، روسیه و انگلیس در گذشته‌های دور و نزدیک چشم طمع به آب و خاک ما داشته‌اند و در طول تاریخ چند هزار ساله ما نیز در دوره‌های مختلف تاریخی از زمان هخامنشیان به بعد سرزمین‌هایی را فتح کرده و امپراتوری‌هایی را تشکیل داده‌ایم تا به امروز که پس از شکست و پیروزی‌هایی که در میادین متعدد جنگ داشته‌ایم به عنوان پرقدرت‌ترین کشور در منطقه خاورمیانه و جنوب غربی آسیا مورد توجه جهانیان و دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش قرار گرفته‌ایم. (ادامه…)