سرمقاله
محمد عسلی
۲۲ بهمن گناهکار نیست
۲۲ بهمن حاصل قیام یکپارچه مردمی عدالتخواه است که به انقلابی بی‌نظیر و عظیم منجر شد. انقلابی برای رهایی از استبداد داخلی و استعمار خارجی. انقلابی برای راندن بیگانگان از کشور که ایران را ملک طلق خود برای ترکتازی‌ها و به یغما بردن منابع ملی می‌دانستند.
انقلابی برای تحقق آرمان‌ها و آرزوهای ملتی که بیش از ۲۵۰۰ سال شاهان بر جان، مال و ناموس آنان حکمرانی کردند.
انقلابی برای داشتن حق انتخاب، برای داشتن حق آزادی، برای داشتن حق دفاع و برای ابراز وجود در مصاف با دزدان، جاسوسان، فرصت‌طلبان، خودفروختگان، خیانتکاران و بی‌وطنانی که امروز هم بعد از گذشت ۴۱ سال بعضاً در لباس خدمت خیانت می‌کنند.
۲۲ بهمن عصاره تلاش و مجاهدت‌های ملتی است که فرزندان شجاع و مدافع آنان سال‌ها در دخمه‌ها و تاریک‌خانه‌های مخوف ساواک شاه شکنجه شده و یا به چوبه دار آویخته شدند.
۲۲ بهمن یک واقعیت تاریخی بود که همه ملت ایران یکدل و یکپارچه در اتحادی غیرقابل پیش‌بینی پوزه شاه آمریکایی را به خاک مالیدند و بت آمریکا را شکستند. (ادامه…)