سرمقاله
محمد عسلی
مقاومت، بهای استقلال
ایران امروز میراث¬دار چند هزار ساله مردمانی است که با پایداری و مقاومت توانسته¬اند از گذرگاه¬های سخت تاریخ عبور کنند و با مجاهدت و فداکاری گاه از زیر یوغ فئودال¬ها و گاه از اسارت استثمارگران به رهایی و آزادگی برسند. لذا از جنگ¬های قومی قبیله¬ای داخلی گرفته تا مقابله با ستمکاران و پادشاهان زورگو و نیز از تجاوز و خشونت بیگانگانی چون اسکندر، چنگیز، هلاکو و امثالهم در این میدان¬های نبرد ملت ایران پیروز و سرافراز بیرون آمده است. ملتی که در طول تاریخ توانسته با امپراطوری¬های بزرگ رم، یونان، بریتانیا و نهایتاً روسیه بجنگد و در بدترین شرایط فقر و نداری عزت و حرمت خود را حفظ کند. و اگر در برابر حمله اعراب کمتر مقاومت کرده و نهایتاً تسلیم شده است به دلیل ضعف دولت ساسانی بوده که تصور نمی¬کرده اسلام بتواند چنان قدرتی به اعراب عقب افتاده بدهد که بتوانند امپراطوری ساسانی را از پای در آورند.
و اما بعد:
مجاهدت و فداکاری و توکل سربازی صادق و مسئولیت¬پذیر به نام شهید محسن حججی که نام او فضاهای مجازی را در جهان درنوردید یک نمونه از میلیون¬ها سرباز ایرانی است که سینه ستبرش و چهره مردانه¬اش به هنگام اسارت در چنگال داعش به اندازه-ی هزاران کتاب¬ درس¬های ناگفته زیادی را در دل خود داشت.
محسن پرواز کرد؛ چه پروازی! با دو بال باور و شجاعت، شجاعتی کم¬نظیر و باوری بی-بدیل در میدانی که مرگ بر چهره زیبا و مردانه¬اش چنگ زده بود. حججی گامی استوار و گردنی برافراشته داشت و خوب می¬دانست که بهای استقلال مقاومت و پایداری است. (ادامه…)