سرمقاله
محمد عسلی
یک دین، یک پیامبر، یک کتاب
سالگرد بعثت «برانگیخته شدن» پیامبر اسلام(ص) مثل همیشه فرصتی است برای تحلیل و ارزیابی چگونگی وضعیت مسلمانان جهان و هر آنچه به نام اسلام امروز شاهد آنیم.
و اما بعد: درست یا غلط نمی‌دانم از قول خانم مرکل نخست وزیر «صدراعظم» آلمان در فضاهای مجازی نقل شده است که: «هند و چین نزدیک به ۵/۲ میلیارد نفر جمعیت دارند. ۱۵۰ خدا و ۸۰۰ عقیده متفاوت دارند و در صلح زندگی می‌کنند…! مسلمان‌ها یک خدا و یک پیامبر، یک دین و یک کتاب دارند ولی خیابان‌هایشان سرخ شده به خون یکدیگر است. قاتلش می‌گوید: الله اکبر مقتول هم می‌گوید: الله اکبر و کشته‌های دو طرف شهید نامیده می‌شوند، این درد است که متوجه نشدیم دین چیست….
این گفته از هر کس باشد مطالب مهمی نهفته و آشکار است.
یکم اینکه دین یک باور قلبی به «خداست» که نیاز فطری بشر است که قرآن هم به آن اشارت صریح دارد.۱
این باور گاه اصالت خود را از دست می‌دهد و به اصطلاح سنتی یا تشریفاتی می‌شود و کاربرد عملی ندارد. به این معنی که نیروی محرکه‌ای برای تغییر یا نو ماندن در آن مشاهده نمی‌شود. گاه جنبه‌های عبادی آن بر سایر جنبه‌هایش می‌چربد و گاه جنبه‌های اقتصادی آن برای تأمین معاش و لذت‌جویی از دنیا ارزش پیدا می‌کند. (ادامه…)