یادداشت
محمد عسلی
اقتصاد مقاومتی یا مقاومت اقتصادی
از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقتصاد ایران دچار تنش¬ها، چالش¬ها و ضعف و فتورهایی بوده است که علت عمده آن نخست ترفندها و فشارهای خارجی در برابر مسیر انقلاب اسلامی و در مرحله دوم ضعف مدیریت و برنامه¬ریزی اقتصادی است.
فضاسازی رسانه¬ای برای فرار سرمایه از ایران، فرار نیروهای نخبه و تحصیلکرده به خارج از کشور، شناور کردن نرخ ریال، خروج بی¬رویه ارز از ابتدای انقلاب تاکنون، تقلب در چاپ اسکناس توسط جاعلان، تحریم¬های اقتصادی که منجر به چند برابر شدن نرخ واردات به کشور شد، جنگ ۸ ساله تحمیلی و خسارات هزار میلیارد دلاری آن و مسایلی از این قبیل ضرباتی بوده¬اند که بی¬گمان مستقیم و غیرمستقیم دست عوامل خارجی در آن دخیل بوده و هم¬اکنون نیز ادامه دارد.
عوامل داخلی هم که عمده آن ضعف مدیریت اقتصادی و سردرگم کردن سرمایه¬گذاران و تغییر سیستم بانکداری بوده است از یک سو و از دیگر سوی سوء استفاده فرصت¬طلبان و عوامل نفوذی در اقتصاد کلان و خرد کشور است بر هیچ کس پوشیده نیست که ما برای تثبیت نظام جمهوری اسلامی مقاومت کردیم و دشمن نتوانست آن را بشکند. برای مقاومت اقتصادی هم باید فضاسازی و فرهنگ¬سازی کنیم تا مردم به میدان بیایند و ترفندها و جوسازی¬های دشمنان را نقش بر آب سازند. (ادامه…)