سرمقاله
محمد عسلی
ترامپ و هذیان¬های پراکنده
می¬گویند: ترامپ یک اقتصاددان است و چند کتاب در باب اقتصاد نوشته است…
من اقتصاددان نیستم و کتابی هم در زمینه اقتصاد نخوانده¬ام ولی می¬دانم سرمایه اولیه هر مرد یا زنی که وارد بازار و کار اقتصادی می¬شود، اعتماد است زیرا اعتماد سرمایه است و اگر فرد یا گروه یا شرکتی اعتمادش را در میان خریداران و فروشندگان از دست بدهد با هیچ ترفندی نمی¬تواند اعتماد مردم را جلب کند.
ترامپ اعتماد جهانی به آمریکا را از دست داده و تصور می¬کند همه چیز پول، اسلحه و یا قدرت سیاسی و نظامی است و می¬تواند با تهدید و ارعاب زمینه نفوذ و استیلای خود را بر کشورهایی مانند ایران، کره شمالی و یا کشورهای اروپایی فراهم نماید غافل از آنکه ایران سال ۹۶ ایران سال ۳۲ نیست. مردم ایران در طول ۳۸ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ داخلی، جنگ تحمیلی، تهدید، تحریم، ایران¬هراسی، اسلام¬هراسی و جوسازی¬های ممتد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی همه جانبه آمریکا و حامیان منطقه¬ای¬اش را تجربه کرده و از گدارهای سخت و باتلاق¬های موحش و جانفرسای اقتصادی و سیاسی عبور کرده¬اند.
مردم شرافتمند و قهرمان ایران در شرایطی جنگ تحمیلی دشمنان را مدیریت و کنترل کردند که نه سلاح¬های درخوری داشتند که در مقابل دشمن دست بالا داشته باشند و نه موشکی که بتواند حتی تا به بغداد برسد. اولین موشک¬های پرتاب شده از نوع موشک¬های کرم ابریشم با برد کوتاه بود که بعد از موشک¬پراکنی¬های بیرحمانه و ممتد صدام بعثی که طول بعضی از آنها از عرض کوچه¬های تنگ منازل مسکونی بزرگتر بود به بانک رافدین بغداد اصابت کرد. (ادامه…)