سرمقاله
محمد عسلی
وصف¬الحال روزنامه¬های امروز
تعدد و کم و کیف روزنامه¬های هر کشوری یکی از شاخص¬های توسعه است.
زمانی که انتشار روزنامه دستی بود و به وسیله افراد خوش¬خط قلمی می¬شد و هنوز صنعت چاپ ماشینی جای پایی نداشت؛ افراد باسوادی هم مانند امروز حتی در اروپا آنچنان زیاد نبودند که انتشار روزنامه و تقاضا برای خرید آن به یک خواست و تمایل عمومی منجر شود.
همزمان با رشد آموزش و اهمیت دادن به سواد خواندن و نوشتن و تأثیراتی که انقلاب صنعتی به جای گذاشت؛ فرهنگ روزنامه¬خوانی و انتشار نسخه¬های بیشتر در یک جهش تاریخی بویژه در قرن نوزدهم مطمح نظر دولتمردان قرار گرفت و مردم بیشتر به خواندن اخبار وقایع، حوادث و رویدادهای سیاسی علاقمند شدند. به ویژه بین سال¬های ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵ که جنگ جهانی دوم افکار عمومی مردمان جهان را تحت تأثیر قرار داد.
با پیشرفت تکنولوژی ساخت ماشین¬های چاپ بویژه در آلمان، سرعت و کیفیت چاپ تا بدانجا رسید که نخست چاپ سیاه و سفید و سپس چاپ¬های رنگی به وسیله چاپگرهای متنوع بازار روزنامه¬ها و دیگر نشریات زمانمند را داغ و داغ¬تر کرد تا به امروز که دستگاه¬های چاپ رول فعلی قادرند ۳۰۰ هزار نسخه روزنامه تمام رنگی ۱۶ صفحه¬ای را در دو ساعت چاپ و در شمارش ۵۰ عددی بسته¬بندی کرده تحویل دهند.
همزمان با این رویداد مهم صنعتی چاپ کتاب و سایر تقاضاهای چاپی اعم از پوستر، بروشور، تراکت، چاپ لیبل و… هم با سرعت و کیفیت زیاد و متنوع در کوتاه¬ترین فاصله عملی شد.
و اما بعد: (ادامه…)