سرمقاله
محمد عسلی
روز دختران در عصر فضا
چه کسی دلش می‌خواهد دختر باشد در حال و هوای جوانی؟
چه کسی دلش می‌خواهد دختر باشد در فضای تمایلات مهار نشده فضاهای مجازی؟
چه کسی دلش می‌خواهد دختر باشد در شرایط محدودیت‌های اخلاقی گرفتار دام‌های گسترده در تعاملات اجتماعی؟
کدام جوان حس دختر بودن را دوست دارد؟
در تفاوت‌ها، تبعیض‌ها، ناشایست‌ها و احساسات درهم دنیای فریب، ناکامی، ناپاکی و هوس‌های آلوده و معیارهای انتخابی.
نخست شرط رضایت از زندگی پذیرش جنسیت اجباری است بدین معنی که وقتی مورد محبت و یا بی‌مهری قرار می‌گیری از اینکه پسر یا دختری رضایت داشته باشی و حیف و دریغ نخوری که چرا دختری؟ چون نمی‌توانی جنسیت خود را تغییر دهی.
و اما بعد:
آنچه هر دختری را به هویت، شخصیت و جنسیت خود در پذیرش هر آنچه هست مقبولیت می‌دهد امتیازی است که نسبت به جنس مخالف خود دارد و از بودن خویش راضی است.
این رضایت با نوع و روش و هدف تربیت حاصل می‌شود.
نقطه آغاز هر روش تربیتی مهر و دوستی است و بها دادن به تمایلات و خواسته‌های طبیعی هر فرد تا هر آنچه ایجاد انگیزه و شوق می‌کند سرکوب نشود. (ادامه…)