یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
قانون مداری به یاری سامانه های هوشمند
وظیفه تنظیم مناسبات اجتماعی به گونه ای که چالش ها، مشاجرات لفظی و برخوردهای فیزیکی را به حداقل برساند و مشوق شهروندان برای رفتارهای کم هزینه باشد صرفاً بر دوش یک نهاد یا سازمان نیست. گاهی اوقات ساختار کلی شهر، عرض و طول خیابان ها، کاغذبازی، کمبود وسایط نقلیه عمومی، جانمایی ایستگاه های اتوبوس شهری و تاکسی ها، وجود پارکینگ با ظرفیت بالا در نزدیکی مراکز خرید و نقاط پرتراکم شهر، نصب دوربین های مداربسته و حضور مامور انتظامی و… می تواند زندگی کم دردسرتری را برای شهروندان رقم بزند.
از آنجایی که سمت دهی به مناسبات اجتماعی و تشویق مردم به هنجارمندی از طریق کار فرهنگی زمانبری زیادی دارد، به نظر می رسد که در برخی موارد تکنولوژی بتواند با سرعت بیشتری این خواسته را محقق سازد. تا چند سال پیش هر گاه وارد بانک می شدیم با ازدحام مراجعه کنندگان پشت باجه ها مواجه بودیم ضمن این که زمینه برای دور زدن مشتری ها توسط کارمندان بانک فراهم بود اما اکنون با نصب دستگاهی که نوبت را تعیین و اعلام می کند مشتریان بانک با تخمین زمان نوبت خود می توانند به مطالعه ی روزنامه یا کتاب بپردازند.
نصب دستگاه¬ های ویژه کارت پرداخت شهروندی در اتوبوس های شهری از معطلی اتوبوس ها در ایستگاه ها کاسته و مشاجرات لفظی بین رانندگان و مسافران را به حداقل رسانیده است. (ادامه…)