سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
قبل و بعد از انتشار خبر
خبر منهای تمامی ویژگی‌های فنی، دارای شخصیت و شعاع تأثیرگذاری است تا آنجا که شخصیت خود را به منبع خبر نیز تسری می‌دهد. در عصر ارتباطات وقتی می‌خواهند در باره‌ی موقعیت یک کشور اطلاعاتی کسب کنند قبل از هر چیز به اخباری توجه می‌کنند که از آن کشور به گوش می‌رسد. مؤلفه‌ی مهمی که در هر خبر نهفته است اثر ناشی از شنیدن آن است لذا تمامی تلاش رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و خبرنگاران نیز معطوف به بهره‌برداری از همین ویژگی است. اگر هدف یک رسانه از اعلام یک خبر خوشحال کردن مردم باشد اما مردم با شنیدن آن خبر ناراحت شوند، آن رسانه نه تنها به هدف خود نرسیده بلکه به عدم برخورداری از شناخت لازم نسبت به مردم متهم می‌شود. گاهی رسانه‌ای با پخش یا انتشار یک خبر به دنبال سمت و سو دادن افکار عمومی نسبت به یک رویداد و متقاعد کردن مردم است ولی مردم واکنشی برخلاف انتظار آن رسانه از خود بروز می‌دهند. در چنین شرایطی باید به دنبال دلایل زیرپوستی این واکنش‌ها رفت! (ادامه…)