یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
گردشگری، جانشین شایسته¬ای برای نفت
بسیاری از دستاوردهای نهفته در گردشگری روی سمت و سوی زندگی مردم تأثیر می‌گذارد به طوری که از میان انواع سفرها که شامل سفر کاری و اداری، سفر علمی و تحصیلی، سفر تجاری، سفر زیارتی و سیاحتی، سفر پژوهشی و سفرهای اجباری می¬شود، مردم ما عمدتاً  با اهدافی مرکب، انواع رویکردها را در سفر دنبال می¬کنند و وجه مشترک تمامی سفرها گردش مالی زیادی به دنبال دارد. (ادامه…)