یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
وزن مجلس
افزایش نسبی داوطلبان نمایندگی مجلس در فارس که بر اساس آمار بیش از ۱۰۰ درصد اعلام گردیده به طوری که برای هر کرسی نمایندگی ۷۱ نفر با هم رقابت می‌کنند و ظاهراً در تهران و سایر استان‌ها نیز شاهد چنین رویکردی هستیم قابل تأمل است. هرچند نمی‌توان صرفاً بر مبنای افزایش متقاضیان نمایندگی مجلس تحلیلی از کم و کیف انتخابات پیش رو ارائه داد. امّا ناخواسته پرسش‌هایی را به ذهن متبادر می‌کند از جمله این که آیا افزایش تعداد داوطلبان نمایندگی مجلس فرصت است یا تهدید؟ اگر فرصت است، چه سمت و سویی دارد؟ و اگر تهدید است، چنین تهدیدی متوجه ناظران و برگزارکنندگان و متولیان احراز صلاحیت است که به قولی زحمتشان افزایش می‌یابد یا از این منظر که به پراکنده شدن آراء می‌انجامد تهدید تلقی می‌شود؟ (ادامه…)