یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
حج، فرصتی زیر تیغ تهدید بی کفایتی آل سعود
مسلمانان برخوردار از استطاعت بر اساس دستور‌العمل الهی موظف هستند که حداقل یکبار با شرکت در مناسک حج ضمن حضور در یک همایش بزرگ و به جای آوردن آداب آن زمینه تعامل فکری و عملی در راستای بهبود اوضاع جامعه مسلمین را فراهم آورند، اما متأسفانه متولیان و دست‌اندرکاران این کنگره بزرگ دینی در عربستان روی دستاوردهای اقتصادی این کنگره بزرگ دینی نسبت به دستاوردهای فرهنگی آن تأکید دارند.
اخباری که هر ساله از نتایج این همایش بی‌نظیر به گوش می‌رسد به جای آن که معطوف به همگرایی بیش از پیش مسلمانان باشد به حوادثی مربوط می‌شود که ریشه در بی‌کفایتی آل سعود دارد و جهانیان نیز به اینگونه خبرها عادت کرده‌اند در حالی که جهان اسلام با مسایل متعددی مواجه است که طرح و رایزنی پیرامون چگونگی عبور از آنها می‌تواند به نزدیکی ملیت‌های گوناگونی که مسلمان بودن یکی از وجوه مشترک آنهاست کمک کند. پر واضح است که نزدیکی مشی سیاسی آل سعود به کانون‌های قدرت اقتصادی و سیاسی در جهان روی چنین رویکردی تأثیر غیرقابل انکاری دارد لذا این رژیم بر اساس تعهدات پشت پرده‌ای که با بهره‌برداری‌کنندگان از وضعیت اسف‌بار خاورمیانه دارد اجازه نخواهد داد که کنگره حج تبلور همگرایی و کانون اصلی واکنش مسلمانان به عملکرد دولت‌های استثمارگر باشد. (ادامه…)