یادداشت
محمد عسلی
بیمه‌های اجتماعی یا اشتباهی
آقای رئیس! من می‌خواهم بیمه شوم، مهم نیست چقدر حقوق می‌گیرم، مهم این است که بیمه شوم. این تقاضای همه کسانی است که در به در به دنبال کارند و اگر کاری پیدا کردند از همان ابتدا می‌خواهند بیمه شوند.
و اما پاسخ رؤسا و کارفرمایان: ما نمی‌توانیم از همان ابتدا شما را بیمه کنیم؛ چون نمی‌دانیم تا چه میزان برای ما کارآیی دارید، بعد از چند ماه یا چند سال اگر خدمات شما مقبول افتاد شما را بیمه می‌کنیم…
و اما ماده ۱۴۸ قانون کار اشعار می‌دارد: «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.»
گزارشگران و بازرسان بیمه اعلام می‌کنند: «حتی اگر افرادی به صورت ساعتی و برای مدت معین و موقت به کار گرفته می‌شوند باید بیمه شوند…»
و اما بعد. (ادامه…)