یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
تنور خاموش
کشوری که از یک سو در موقعیت ژئوپولتیکی منحصر به فردی قرار گرفته، دالان شمال به جنوب و غرب به شرق محسوب می‌شود و همسایگان فراوانی دارد که در منطقه‌ای پر آشوب قرار گرفته‌اند و هر کدام ویژگی‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خاص خود را دارند و از سویی دیگر دارای ذخایر غنی نفت و گاز دنیاست، حوزه سیاست خارجی پرمشغله‌ای خواهد داشت و هرگونه تصمیمی که در این حوزه اتخاذ شود بازخوردهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی دارد. خصوصاً این که مناسبات متعارف بین‌المللی در دنیای کنونی، موضع‌گیری‌های مبتنی بر راهبردهای ناهمخوان با اقتضائات منطقه‌ای را برنمی‌تابد. (ادامه…)