سرمقاله
محمد عسلی
امروز ترور کور نیست هدفمند است
حمله کامیونی که در بازارچه مرکزی شهر برلین در آلمان به کشته شدن ۱۲ نفر و مجروح شدن بیش از ۵۰ نفر انجامید می‌تواند هشداری به آلمان باشد که گر چه هشتصد هزار نفر مهاجر و آواره از جنگ سوریه و افغانستان را پذیرفته اما اخراج ۸۰ نفر از افغان‌ها شعله خشم طرفدارانشان را برافروخته است تا به نوعی دست به اعتراض و انتقام زنند هر چند این عملیات تروریستی نه اولین و نه آخرین خواهد بود و مورد تأیید هیچ انسان فهیم و باشرفی نیست اما می‌تواند پیامی باشد به کشورهای اروپایی و آمریکا که جهان امروز تبعیض، شکاف طبقاتی، فقر، جنگ و آوارگی را تحمل نمی‌کند.
حرکاتی از این دست می‌تواند حامل این پیام باشد که در آستانه سال نو مسیحی اروپا نباید دارای ثبات باشد در شرایطی که بسیاری از آوارگان جنگ سوریه، افغانستان، پاکستان، یمن و بسیاری از کشورهای آفریقایی در به در به دنبال مکان امنی برای حداقل زندگی مختصری هستند اما در دریاها غرق و یا در ساحل‌ها تحقیر می‌شوند.
و اما بعد:
مردم همه کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا با تمام تجهیزات و امکانات بازدارنده عملیات تروریستی در خانه‌ی شیشه‌ای نشسته‌اند.
ابراز خشم و نفرت و کینه و دشمنی انسان‌ها با هر مرام و مسلک مرز نمی‌شناسد وقتی سران کشورهای پیشرفته برای ابراز قدرت نظامی و تکنولوژی پیشرفته در تدارک و عملیات جنگی، برای نابودی زیرساخت‌های حیاتی کشورهای در حال پیشرفت و یا عقب مانده‌اند و فرمان حمله و جنگ صادر می‌کنند باید زمان حال را فهم کنند که با دوران گذشته‌ای که اسکندر، چنگیز، آتیلا، ناپلئون و هیتلر و امثالهم دست به کشورگشایی می‌زدند بسیار متفاوت است و عملیات پیشگیرانه نظامی و امنیتی هر چند تا حدودی از وسعت و شدت عملیات تروریستی می‌کاهد، اما آن را در نطفه خفه نمی‌کند.
هیچ انسان باشرف و باوجدانی اعم از عالم و عامی، شهری و روستایی و یا این ملتی و آن ملتی عملیات تروریستی را که در هر نقطه از جهان اتفاق بیفتد و منجر به مرگ انسان‌های بیگناه شود تأیید نمی‌کند و آن را زشت و مشمئزکننده می‌داند. (ادامه…)