یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
آن که غربال به دست دارد
با شروع به کار دهمین مجلس شورای اسلامی فهرستی از انتظارات گروه های مختلف سیاسی در برابر چشم نمایندگان مجلس خودنمایی می کند که اغلب در مأموریت هایی مبتنی بر مواضع جانبدارانه یا ناسازگارانه خلاصه می شود‏. به این معنا که عده ای در راستای تأمین دیدگاه های حزبی خود به دنبال جلب نظر مجلس هستند لذا همه چیز را با معیارهای جناحی و حزبی می سنجند و از آنجایی که احزاب در ایران هنوز به بلوغ لازم نرسیده اند و اغلب به شیر بی یال و دم و اشکم شباهت دارند‏، همراهی مطلق با آنها تضمین کننده ی حسن عاقبت برای نهادی چون مجلس که قاعدتاً باید تبلور خرد جمعی باشد نیست از منظر جناحی تقسیم مجلس به گروه اکثریت و اقلیت‏، ترسیم خط و خطوط و سمت و سوی فراکسیون ها‏، حساسیت نسبت به ترکیب هیأت رئیسه و همچنین جایگاه نمایندگان منتسب به فلان جناح و بهمان حزب در کمیسیون ها‏، اصرار بر بازتاب موضع فردی نمایندگان پیرامون برخی از رویدادها و شخصیت ها و میزان همراهی نمایندگان با جریان هایی که تئوری پردازانی فعال در خارج از مجلس دارند اما به دنبال اداره مجلس و خط دهی به نمایندگان می باشند و… همه و همه دغدغه ای است که ظرف ۴ سال دست از سر نمایندگان بر نمی دارد‏. از این رو نمایندگان مقروض و بدهکار که اعتبار خود را به صورت وام از این حزب و آن جناح دریافت کرده اند اگر بخواهند دائما دلواپس پرداخت اقساط خود باشند کاری از پیش نخواهند برد‏. چه بسا یک نماینده پس از ورود به مجلس و مواجهه با دیدگاه های گوناگون به نتایجی غیر از آنچه در زمان کاندیداتوری رسیده بود برسد و نتواند با جریان هایی که از او حمایت کرده اند همراهی کند در این صورت باید به صورت شفاف این موضوع را با مردم و خصوصاً موکلین خود در حوزه ی انتخابیه اش در میان بگذارد‏. باید اذعان داشت که نماینده مجلس از یک سو شخصیتی متمایز و فردی دارد که تبلور اندیشه ها‏، باورها‏، تخصص و تجربه و پیشینه ی اوست و در کنار آن به دلیل اتصال به مجموعه نمایندگان مجلس یک شخصیت شورایی دارد که او را موظف می کند با خروجی مجلس و نظر اکثریت هماهنگ باشد‏. زمانی که تعداد افراد هم نظر با او در مجلس اکثریت را تشکیل بدهند امکان این که وی بتواند بود و نمودی هماهنگ داشته باشد فراهم است اما زمانی که تعداد انگشت شماری از نمایندگان را در کنار خود دارد تنها می تواند با بهره گیری از توان اقناع کنندگی خود که بر دانش و منطق و مردم داری متکی است تکیه کند و از فرصت هایی که در مجلس به دست می آورد برای همراه کردن دیگران با خود استفاده نماید‏. فرصت های دیگری هم در خارج از مجلس در اختیار اوست که رابطه ای تنگاتنگ با جایگاه و وجهه ی اجتماعی اش دارد‏. ضمن این که هنراستفاده از تریبون های مردمی خصوصاً از طریق رسانه های مکتوب نیز به کمک نمایندگان می آید تا با گفتمان سازی و نظریه پردازی مجلس را از بیرون و درون تحت تأثیر قرار دهند‏. (ادامه…)