یادداشت
محمد عسلی
تحلیلی بر وقایع و رویدادهای سال ۲۰۱۵
همیشه اینگونه بوده است که فناوری‌های جدید و علم‌گرایی، علیرغم پیشرفت‌ها و تحولات نو به نو که در تغییر رفتار و اندیشه انسان‌ها ایجاد کرده نتوانسته از وقایع و رویدادهای ناگوار پیشگیری کند. به عنوان مثال اگر قبل از اختراع ابزارهای جدید جنگی و سلاح‌های کشتارجمعی، جنگ‌ها و میزان تلفات آنها را بررسی آماری نماییم، معمولاً غیرنظامیان آسیب‌های کمتری می‌دیدند. اما جنگ‌های امروزی مرز بین نظامیان و غیرنظامیان را از میان برداشته و بمب‌افکن‌ها و موشک‌های وحشت‌آفرین گاه بخشی از یک محله مسکونی را کاملاً ویران می‌کنند.
به عنوان مثال در سال ۲۰۱۵ شاهد جنگ‌های خونینی در یمن، افغانستان و عراق بوده‌ایم که تلفات غیرنظامیان و کودکان معصوم بسیار بیشتر از نظامیان و سربازان و جنگ‌افروزان بوده است. (ادامه…)