یادداشت
محمد عسلی
پیامدهای فاجعه ۱۷ شهریور
برداشتی از مرکز اسناد انقلاب اسلامی
برخورد خونین نیروهای ارتشی، نظامی و پلیس شاه با راهپیمایان میدان ژاله که به کشته و مجروح شدن هزاران نفر انجامید نه تنها کمکی به شاه نکرد، بلکه مردم را نسبت به حضور بیشتر در راهپیمایی‌ها و مقابله با رژیم مصمم‌تر کرد به گونه‌ای که افراد مردد را هم به خیل قیام‌کنندگان آورد.
ماروین زونیس نویسنده کتاب شکست شاهانه که آقای اسماعیل زند و خانم بتول سعیدی آن را ترجمه کرده‌اند در تحلیلی از واقعه ۱۷ شهریور آورده است: «بعد از این قتل عام بسیاری از ایرانیان به صف مخالفین رژیم پیوستند و آنان که در صف مخالفین بودند به خواسته‌هایشان افزودند. برای اولین بار رهبران مذهبی میانه‌رو اظهار داشتند که قتل عام میدان ژاله نشان می‌دهد که اصلاح رژیم پهلوی غیرممکن است و شاه می‌بایست برود…» (ادامه…)