یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
پیاده محور یعنی‏….
توسعه ی زیر ساخت های شهری که با نگاه پیاده محوری از سوی شهرداری شیراز دنبال می شود از جهات گوناگون با حال و هوای شیراز و روحیات مردم این خطه سازگاری دارد و در صورت تحقق این مهم شیراز می تواند به عنوان کلانشهر پاک توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب کند‏.
شاید این موضوع در بدو امر برای برخی تأمل برانگیز باشد که شهرداری شیراز چگونه می خواهد با توجه به افزایش روزافزون تردد خودروها در سطح شهر و سرعت روند شماره گذاری آنها و کم عرضی برخی از خیابان های قدیمی و نبود مسیر ویژه دوچرخه در حاشیه اغلب خیابان ها در جهت اجرایی کردن چنین خواسته ی معقولی گام بردارد‏. اما اگر به چنین هدفی نگاه صرفاً سلیقه ای نداشته باشیم و قصد حمایت از آن را داشته باشیم باید بپذیریم که چنین طرح و برنامه ای باید پشتوانه ی قانونی داشته باشد به طوری که بتوان از مجاری گوناگون برای تأمین بودجه آن اقدام کرد و در راستای دفع موانع بازدارنده قدم برداشت، در این صورت ترسیم افق پیش روی کلانشهر پاک شیراز با امیدواری های زیادی همراه خواهد بود.
قبل از هر چیز باید اذعان داشت که اگر قرار باشد کلانشهر شیراز به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری نه تنها در کشور بلکه در خاورمیانه مطرح باشد که البته قابلیت آن را هم دارد، نیازمند برخورداری از شاخص هایی است که آن را از سایر شهرها متمایز می کند و به گردشگران انگیزه می دهد که از نزدیک شاهد چنین ویژگی هایی باشند و چه ویژگی بهتر از حاکمیت نگاه پیاده محور برخیابان های آن که در کنار سایر ویژگی هایی که ذاتی این شهر است نظیر برخورداری از اماکن تاریخی و باستانی و طبیعت چهار فصل و مهمان نوازی ساکنان آن و‏… عامل برجستگی آن در میان سایر شهرها خواهد بود‏. (ادامه…)