سرمقاله
محمد عسلی
فریاد بلند قدس و گوش‏های ناشنوای ستمگران
مردم نجیب و شریف ایران عزیز و حق‏طلب بار دیگر با حضور باشکوه خود روز قدس را گرامی داشتند و در جهت حمایت از مظلوم ادای دین کردند.
گرامیداشت روز قدس از جنبه‏های مختلف اسلامی و انسانی دارای اهمیت ویژه و تاریخی است.
نخست به لحاظ باورهای دینی و برادری اسلامی که مرز، نژاد، زبان و پرچم، خط و نوع حکومت متفاوت نمی‏تواند برادری دینی و احساس مسئولیت باورمندانه را نادیده انگاشته و یا تضعیف کند. بلکه آنچه در این میان موجب وحدت اسلامی و اقتدار مسلمانان است، حفظ وحدت و برادری است که متأسفانه با اختلاف‏افکنی کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلیس بین مسلمانان، از آب گل‏آلود ماهی‏های درشت صید می‏شود و منابع مالی و ذخایر معدنی آنان را به یغما می‏برند با فروش اسلحه، باج‏گیری قلدرانه و سلطه سیاسی و مالی که نمونه‏های آن را از ۲۰۰ سال قبل تاکنون به انحاء مختلف شاهدیم، مذهب علیه مذهب که اخیراً باعث آوارگی، مهاجرت، کشتار و خرابی‏های بی‏شمار در کشورهای اسلامی افغانستان، عراق، سوریه، یمن، لیبی، مصر، بحرین، فلسطین و امثالهم شده استقلال، آزادی، امنیت و معیشت مردمان مسلمان را با خطرات جدی مواجه ساخته روح و روان و باور آنان را به سخره گرفته‏اند.
دوم، شرافت و اخلاق انسانی حکم می‏کند که دوستی و حفظ حرمت انسان‏ها توسط انسان‏ها می‏باید حفظ شود زیرا به ندرت دیده شده حیوانات با همنوعان خود سر جنگ و ستیز داشته باشند در حدی که یکدیگر را شکار کنند.
هیچگاه شکار ببر، ببر نیست و گرگ‏ها هم یکدیگر را شکار نمی‏کنند و بر علیه هم نیش و دندان نشان نمی‏دهند مگر وقتی که یکی بر غذای دیگری دست‏اندازی کند. (ادامه…)