یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
زندگی با دو چهره
نگرشی که از گذشته تاکنون به ازدواج وجود داشته و دارد، تفاوت‌های زیادی را از سر گذرانیده و اختلاف نظرهای بین نسلی که ما هم‌اکنون شاهد آن هستیم از تلاقی دیدگاه‌های سنتی و مدرن به ازدواج ناشی می‌شود.
در گذشته به تبعات بیرونی ازدواج اهمیت زیادی می‌دادند و معمولاً از ازدواج برای تنظیم مناسبات اجتماعی و اقتصادی با کسانی که خارج از دایره خانواده قرار داشتند بهره‌برداری می‌کردند. برای مثال این ضرب‌المثل که “عقد پسر عمو و دختر عمو را در آسمان‌ها بسته‌اند” ریشه در رویکردی قبیله‌ای و نگاهی کاملاً مقتصدانه داشته و اقدامی در جهت حفظ دارایی‌های یک خاندان محسوب می‌شده است. زمانی که دو برادرزاده با یکدیگر ازدواج می‌کنند ثروت تقسیم شده بین دو برادر را که به آنها ارث رسیده دوباره در یک خانواده متمرکز می‌کنند و همین امر موجب می‌شود که دارایی‌های پدربزرگ مشترکشان تجزیه و تقسیم نشود و تدریجاً قدرت ناشی از ثروت نیز از بین نرود. (ادامه…)