یادداشت
محمد عسلی
نقش شعر و ادب فارسی در تنویر افکار عمومی
روز جمعه ۲۷ شهریورماه را روز شعر و ادب و روز بزرگداشت زنده‌یاد سید محمدحسین شهریار نامیده‌اند. و این هم بهانه‌ای است برای یادآوری و اینکه تا چه میزان شعر و ادب فارسی در ایران و جهان تأثیرگذار بوده و روشنگری کرده است.
و اما بعد.

(ادامه…)