یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
فقر در چهره‌ای دیگر
جستجوی مصرانه در سطل‌های زباله و کیسه‌های پلاستیکی انباشته از پسماندهای خانگی و تجاری در گذرگاه‌ها و کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر شیراز برای عابران به پدیده‌ای آشنا تبدیل شده و دیگر کمتر کسی از این که می‌بیند مردی تا کمر خم شده و سر در سطل‌های زباله کرده تعجب می‌کند. نه فصل‌ها و نه تغییرات آب و هوا روی شتاب زباله‌ گردها برای پیدا کردن ظروف یکبار مصرف و پلاستیکی تأثیری نمی‌گذارند، این افراد که اغلب با گونی‌های جادار و بزرگ، یافته‌های خود را از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر می‌کشانند، اغلب از اقشار آسیب‌دیده‌ای هستند که بدون مراقبت از خود و رعایت نکات بهداشتی بی‌محابا دست‌های بی‌حفاظ خود را در سطل‌های زباله فرو می‌برند و به عواقب احتمالی آن نیز نمی‌اندیشند. سرعت و شتابی که اینگونه افراد برای جمع‌آوری اشیاء قابل فروش و بازیافت به خرج می‌دهند از رقابتی نهفته در بین آنان حکایت می‌کند به طوری که هیچ دغدغه‌ای جز پر کردن کیسه‌ی بزرگی که با خود از این سو به آن سو می‌کشانند، ندارند. (ادامه…)