سرمقاله
محمد عسلی
ورشکستگان سیاسی
ورشکستگان سیاسی که حضور و منافع خود را در ایران از دست داده و به غرب پناه برده‌اند هر اتفاق و عملکرد مثبت نظام جمهوری اسلامی و قهرمانان ایران را منفی تعبیر و تفسیر می‌کنند و آنچه را که دل خودشان می‌خواهد از اخبار و تحلیل و تفسیرها بیرون آورده و نتیجه‌گیری می‌کنند.
وقتی مردم قدرشناس و با محبت ایران در اجتماعات چند میلیونی برای اعتراض به شهادت سپهبد شهید سلیمانی عزیز و همرزمانش به صورت خودجوش به خیابان‌ها آمدند و با چشم‌های اشکبار به سر و سینه زدند و از ته دل مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل گفتند، برای کم‌ارزش جلوه دادن اهمیت وجودی شهید بزرگوار ما او را تروریست لقب دادند و از این وقیح‌تر گفتند که او در کشتار مردم معترض آبانماه فرماندهی می‌کرده است!
هر چند مردم ما دشمن‌شناس و تجربه کسب کرده مقاطع سیاسی و اقتصادی بیش از چهار دهه وقایع و رویدادهای انقلابند و سخنان دشمنان را باور نمی‌کنند، اما بیش از پیش آگاه می‌شوند که ورشکستگان سیاسی تا چه اندازه به دروغگویی، فریبکاری و وطن‌فروشی عادت کرده‌اند. (ادامه…)