سرمقاله اسماعیل عسلی ۲۰ دی ۱۳۹۹
خائن یا دیوانه

به اوج رسیدن خشونت ها در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ ایالات متحده آمریکا با کشیده شدن درگیری به ساختمان کنگره در کشوری که داعیه دار دمکراسی و مردم سالاری است و خود را قیم کشورهای توسعه نیافته و حتی شرکای اروپایی خود می داند ، هم برای چهره های برجسته ی سیاسی در داخل آمریکا غیرمنتظره بود و هم برای کشورهای اقماری که پیرامون آمریکا می چرخند و با ساز آن می رقصند . این اتفاق در شرایطی رخ داد که چند روز پیش از آن همزمان با سالگرد شهادت سردار سلیمانی یکی از خبرگزاری های وابسته به امپراتوری های رسانه ای غرب از تهدید ساختمان کنگره مشابه آنچه در یازدهم سپتامبر رخ داد از طریق یک تماس صوتی خبر داده بود ! (ادامه…)