سرمقاله
اسماعیل عسلی
کلید واژه‌ی عبور از بحران‌ها
قابل انکار نیست که بخشی از نوسانات اقتصادی اعم از کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ سکه، آشفتگی در بازار و همچنین تورم و رکود به نحوه‌ی مدیریت کشور در گذشته و حال، خلأهای قانونی و ساختار قدرت باز می‌گردد و بخشی دیگر سر در آبشخور بازی‌های سیاسی دارد که رقبای جهانی و منطقه‌ای ایران با پروپاگاندای سیاسی، سخنان تهدیدآمیز، مذاکرات معنادار، بده و بستان‌های منطقه‌ای و اطلاع‌رسانی‌های حساب شده ایجاد می‌کنند. ناگفته پیداست که تنها با تکذیب و به رخ کشیدن پتانسیل‌های اقتصادی و اظهار شجاعت و یادآوری مقاومت ۸ ساله نمی‌توان این گونه تلاش‌های ویرانگر را خنثی کرد بلکه باید به شیوه‌ی خودشان با آنها مقابله کرد.
در دنیای سیاست و بین دیپلمات‌ها مذاکرات و سخنانی رد و بدل می‌شود که با روحیات انقلابی و آرمانگرایی‌های غیر قابل انعطاف چندان سنخیتی ندارد. مذاکراتی که با وجود تأثیرگذاری بر شاخص‌های اقتصادی عمدتاً الزام‌آور نبوده و از ضمانت اجرایی بالایی نیز برخوردار نیست و بیشتر برای ایجاد تردید، وقت خریدن و بازی دادن طرف مقابل مطرح می‌شود و بخشی از فوت و فن سیاست است. متأسفانه مسئولین ما ظرف چهار دهه‌ی گذشته کمتر از این قابلیت برای مبارزه با جنگ روانی رقبای جهانی و منطقه‌ای خود استفاده کرده‌اند و جوهره‌ی اصلی مواضع و سخنانشان اغلب سرشار از شعارهای آرمانگرایانه بوده و بیشتر از آن که بتوانند برای دشمنان هزینه ایجاد کنند، متهورانه هزینه پرداخته‌اند. (ادامه…)