سرمقاله
اسماعیل عسلی
مردم باید دیده شوند
اگر بخواهیم حضور تاریخی مردم در پای صندوق های رأی را واقع بینانه تفسیر کنیم باید از کلی گویی و بهره گیری از شیوه ی تملک مال غیر دست برداریم و تعبیری وفق مراد اکثریت مردم از چنین حرکتی داشته باشیم‏‏‏.‏ پر واضح است که چنین حضوری تا سال ها به عنوان یک پشتوانه ی مردمی برای نظام مطرح خواهد بود و از این منظر باید به گرم کنندگان تنور انتخابات و همچنین مجریان و ناظران و از همه مهم‌ تر شرکت کنندگان تبریک گفت‏‏‏.‏ بدون اغراق باید اذعان داشت که ایران از این منظر می تواند برای کشورهای منطقه که ضریب دموکراسی ستیزی آنها به دلیل تعصبات قبیله ای و دیدگاه های سلفی و حکومت های نخ نما شده و مبتنی بر قدرت فردی بسیار بالاست الگو باشد و چه خوب است اگر چنین فضایی تداوم پیدا کند و مردم بتوانند از طریق انتخابات و نظرسنجی و گفتگو و بهره گیری از آزادی بیان و قلم حرف خود را به کرسی بنشانند تا کشور با هزینه ی کمتری اداره شود و باید به کسانی که تاکنون حاضر نشده اند در برابر خواسته های ملی انعطاف به خرج دهند کمک کرد تا مفهوم حضور مردم را به درستی درک کنند و با کلی گویی سعی در عبور از این همه حرف های گفتنی نداشته باشند‏‏‏.‏
رأی به تداوم فعالیت دولت تدبیر و امید با همه ی دلخوری هایی که مردم از وضعیت اقتصادی داشتند به این معنا بود که نمی خواهند شاهد بدتر شدن وضعیت کشور، دامن زدن به چالش های منطقه ای و جهانی و همچنین پرداخت هزینه های بالا برای نتایج کم ارزش باشند! (ادامه…)