سرمقاله محمد عسلی ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
علل انگیزه قتل و جنایت

قتل بابک خرمدین کارگردان سینما توسط پدر و مادرش آخرین قتل از این دست نبوده و نیست. خبر قتل رومینا دختر ۱۳ ساله اهل گیلان به دست پدرش، قتل دو دختر خردسال در مشهد و…
قتل ها و جنایت هایی از این دست در ایران ریشه تاریخی دارد. مانند قتل فرزند شاه اسماعیل به دستور وی، کور کردن رضاقلی میرزا فرزند نادرشاه به دستور پدر و اگر به عقب تر برگردیم تاریخ گواه قتل هایی از این دست با انگیزه های حسادت، قتل در حال مستی، قتل در حالت توهم ناشی از مصرف مواد مخدر، قتل با انگیزه ناموسی، قتل برای از پیش پای برداشتن موانع برای سوءاستفاده های مالی و اخلاقی. قتل برای انتقامجویی و موارد دیگر بسیارند. (ادامه…)