سرمقاله
محمد عسلی
چرا نظام آموزشی و تربیتی ما به دگرگونی نیاز دارد؟
در برآورد عملکرد یک نظام آموزشی آنچه اهمیت دارد نتایج به دست آمده است. اگر سؤال شود که آیا نظام آموزشی و تربیتی ما به اهداف مورد نظر رسیده است یا نه، پاسخ منفی است زیرا نسبت هزینه‌ها و صرف نیروهای انسانی به نسبت تحقق اهداف و آمال مثل فیل به فنجان است یعنی بسیار کمتر از آنچه می‌کاریم درو می‌کنیم.
حتی یک بررسی شتابزده هم می‌تواند علل عدم موفقیت نظام مدرسه‌ای ما را روشن کند.
نخست به وضعیت معلمان، دبیران، آموزگاران، مربیان و مدیران می‌پردازیم که خود محصول یک نظام آموزشی ناکارآمدند. انگیزه، شوق و علاقه‌مندی به آموزش و تدریس ناشی از رضایتمندی از درآمد مالی و اعتباری معلمان و مدیران است که به دلایلی کمتر شاهد آن هستیم.
معلمان به نسبت شرایط کاری و وضعیت معیشتی با سایر کارکنان همیشه گلایه‌مند بوده‌اند. این گلایه‌مندی جدای از کمبود حقوق و مزایا مسأله تبعیض و عدم رعایت عدالت به نسبت سختی کار، دوری محل تدریس، تدریس در مناطق محروم، میزان آمادگی و توانمندی دانش‌آموزان در فهم مطالب را شامل می‌شود که عدم تجهیزات و وسایل کمک آموزشی و محیط‌های نامناسب تدریس را می‌توان به آن اضافه کرد. (ادامه…)