یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
برجام، اولین گام در راستای اقتصاد مقاومتی
همواره این پرسش برای صاحب نظران حوزه اقتصاد مطرح است که اولین گام برای تحقق اقتصاد مقاومتی را چه نهادی بر خواهد داشت؟ ممکن است کسانی از شنیدن این مطلب شگفت زده شوند و بگویند با وجود نامگذاری سال ۹۵ به نام اقتصاد مقاومتی و مزین شدن بسیاری از نامه های اداری به جملاتی پیرامون این موضوع و تبدیل شدن اقتصاد مقاومتی به ترجیع بند سخنان مسئولین در سخنرانی ها و همچنین اطلاق عناوین پر طمطراق با محوریت اقتصاد مقاومتی به برخی طرح ها و پروژه ها و نصب پلاکاردها و برگزاری کنفرانس ها و نشست های علمی و مشورتی و اختصاص همایش های پر هزینه به این موضوع باز هم کار انجام نشده ی دیگری در پیوند با اقتصاد مقاومتی بر زمین مانده که صورت گیرد!؟
در پاسخ باید گفت که واقع بینانه ترین دورنمای قابل ترسیم برای تحقق اقتصاد مقاومتی آن هم مشروط به بسترآفرینی های لازم و عدم مواجهه ی آن با موانع بزرگ، کمتر از ۳ دهه نخواهد بود. چنین تخمینی مبتنی بر تجربه کشورهایی است که در این راستا گام برداشته اند و توهم نیست! از این رو نباید به مردم نشانی غلط داد و هر رویدادی یا پروژه ای که مقدمات آن در چارچوب مناسبات رایج پیش از رویکرد به اقتصاد مقاومتی فراهم گردیده را در تنگنای رودربایستی های سیاسی به این موضوع پیوند داد و اینگونه وانمود کرد که روح شعار سال در شریان عملکرد سازمان ها و دستگاه های اجرایی، بودجه عمومی، نهادهای تقنینی و به تبع آن طرح های ملی و استانی و مسایل اجرایی جاری است. به جرأت می توان گفت که اقتصاد مقاومتی تاکنون در حد یک ایده و نظریه مطرح گردیده که البته با توجه به تجارب موفقیت آمیز برخی کشورها در این زمینه، مردم و مسئولین آمادگی ذهنی مناسبی برای پذیرش آن دارند هر چند رفتار مردم در بحث کار و کارآفرینی و تولید و مصرف و پس انداز و همچنین عملکرد کارخانجات و بنگاه های مالی و نهادهای حمایتی و نظارتی بیانگر این واقعیت است که اقتصاد مقاومتی علی رغم اهمیت و ضرورتی که دارد، هنوز به شایستگی با باور عمومی پیوند نخورده و اگر چه به عنوان یک آرمان ملی به آن نگریسته می شود اما ساز و کارهای اندیشیده شده برای آن کافی نبوده و تضمین کننده ی دسترسی مردم به ثمرات آن نیست. البته کاستی هایی از این دست به این معناست که ظرفیت های فرهنگی موجود در جامعه ی ما به گونه ای است که روند اجرایی شدن ایده هایی که تحقق آن در گرو عزم ملی است را زمانبر می کند. (ادامه…)