سرمقاله
محمد عسلی
تبلیغ و اطلاع‌رسانی، چگونه و چرا؟
وقتی خداوند در قرآن مجید خطاب به پیامبر(ص) می‌فرماید:
«انا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیرا و داعیاً الی الله باذنه و سراجاً منیرا»
[به راستی که تو را فرستادیم تا گواه باشی و مژده دهنده و برحذر دارنده و بخوانی به سوی خدا به اجازه او و چراغی روشن باشی]
در این آیه شریفه خداوند پیامبر اسلام(ص) را به چند مورد مهم توجه می‌دهد.
یکم شاهد و گواه بودن بدین معنی که در بین مردم باشی و اعمال و رفتار آنها را ببینی و یا بشنوی به گونه‌ای که درک کنی خواستن‌ها و نخواستن‌های مردم را.
دوم مردم را مژده دهی به اعمال و رفتار برتر و به آنچه تدبیر می‌کنی برای زندگی بهتر و اینکه آنها را مژده می‌دهی به داشتن دینی که در آن خدا یکی است و برتر از او نیست زیرا اصول و باور اولیه اسلام و مسلمان بودن باور به وحدانیت و قدرت لایزال الهی است.
سوم برحذرداری و یا بترسانی از عواقب افکار، اعمال و گفتار بد و نادرست همان که بارها در قرآن کریم به آن تذکر داده شده است که گناه کدام است و صواب کدام و زشتی و پلیدی چیست و پاکی و رستگاری کدام. (ادامه…)