سرمقاله
اسماعیل عسلی
سلبریتی‌ها
از جمله دغدغه‌های مدیران و تدبیر کنندگان امور چگونگی اداره بحران‌های ناشی از تأثیر سلبریتی‌ها بر جامعه است. در عرف متداول به شخصیت‌های مشهور، محبوب و قرار گرفته در تیررس نگاه مردم که از امکان تماس با مردم در فضای مجازی و رسانه‌ای برخوردارند و می‌توانند با ایجاد پست در فضای مجازی و یا مصاحبه در رسانه‌ها مردم را از ورود به یک موضوع پرهیز داده و یا آنها را به انجام کاری ترغیب کنند گفته می‌شود. در گذشته تنها شخصیت‌های تأثیرگذار در جامعه علما، دانشمندان، سیاستمداران و برخی افراد مورد اعتماد محلی بودند که مردم یا به دلیل مقدس تلقی کردن آنها یا به خاطر ترس و طمع و دلبستگی‌های عاطفی از آنها حرف‌شنوی داشتند اما هم اکنون هنرمندان، ورزشکاران، فعالان رسانه‌ای، مبتکران و برخی نظریه‌پردازان اجتماعی و متخصصین معروف نیز به جمع سلبریتی‌ها پیوسته‌اند. زمانی بود که یک عالم دینی با یک فتوا جامعه را به واکنش وامی‌داشت اما اکنون چنین پتانسیلی تجزیه شده و بین مشاهیر و شخصیت‌های تأثیرگذار تقسیم شده است به گونه‌ای که در صورت وجود اختلاف نظر بین مؤلفه‌های تأثیرگذار در جامعه پیرامون یک موضوع شاهد تقسیم نیروها و هرزروی تلاش‌ها خواهیم بود. شاید پیوند دادن امور ریز و درشت به دین و سیاست و بار شدن سنگینی نتایج تلخ تمامی آزمون و خطاها بر دوش دین در ایجاد چنین شرایطی بی‌تأثیر نباشد (ادامه…)