سرمقاله محمد عسلی ۱ تیر ۱۴۰۰
بعد از انتخابات

علیرغم بعضی مخالفت ها توسط مخالفان شرکت در انتخابات و جوسازی های شبکه های مجازی و تلویزیون های ماهواره ای ، انتخابات با آرامش کامل و حضور جدی ۸/۴۸ واجدین شرایط برگزار گردید و آقای رئیسی به سمت ریاست جمهوری انتخاب گردید.
در مناظرات تلویزیونی ، بعضی نامزدها حرف و حدیث های جدیدی مطرح کردند و قول های نشدنی زیادی به مردم دادند که جای بحث فراوان دارد. اینک رئیس جمهور جدید فرصت آن را دارد که به وعده ها و قول های خود عمل کند.
آنچه پیش روی رئیس جمهور جدید است اهم آن حل مشکلات اقتصادی اعم از کسری بودجه، مقابله با تورم و گرانی، مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با مفاسد اداری و تجاری، تثبیت ارزش پول ملی، تأمین ارز مورد نیاز، اعمال سیاست درآمدزایی از طریق فروش نفت و سایر فرآورده های نفتی و گازی و درآمدهای حاصل از صدور تولیدات غیر نفتی است و نظارت بر عملکرد بانک ها… (ادامه…)