سرمقاله محمد عسلی
نقش سپاه در استمرار انقلاب اسلامی

خودجوش و با انگیزه، مبارز و استقلال طلب، دشمن شکار و دلداده، شهادت طلب و توفنده، عاشق و سرسخت، هوشمند و جنگجو، مردمی و مردم نواز، مسلمان و ولایتمدار و شجاع و بی باک، این صفات بخشی یا قسمتی از ویژگی های اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در طول ۴۰ سال پرتلاش و پرمخاطره در آزمون های سخت میدان دار انقلاب بوده و توانسته اند در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی فرهنگی صاحب تجربه و اقتدار باشند.
کافی است جمع شهدای این نهاد برخاسته از ملت رنج کشیده و ستمدیده روزگار ما را به اعداد و رقم از دل بگذرانیم و با دیده بصیرت چهره های با توکل و اعتماد به نفس آنها را حتی از روی سنگ قبرهایشان مشاهده کنیم و سهم هر یک از آنها که شهید شدند، یا به افتخار جانبازی و آزادگی نائل آمدند را در امنیت امروز و دیروز و فردایمان و هم در اقتدار نظامی و حراستی مان و هم در خدمات رسانی و کمک به همنوعانمان در مواقع ضرور و اضطرار جمع بزنیم و ببینیم اگر سپاهیان و هم ذخائر بسیجی آنان در برابر این همه فداکاری و از جان گذشتگی از ما مطالبه ای داشته باشند که ندارند، چه میزان حق و پاداش برای آنان قائلیم که در خور شأن و مجاهدت های آنان باشد؟ (ادامه…)