سرمقاله
محمد عسلی
در باره رابطه فرهنگ و امنیت
نظم، صبوری، قناعت و تعاون و دستگیری که نمونه‌هایی از موضوعات اخلاقی هستند همه نشانگر فرهنگ و ادب می‌باشند که ریشه در باورهای دینی و مذهبی، علمی و توسعه کشور دارد. وقتی آلمان‌ها در جنگ جهانی دوم با کمبود شکر مواجه شدند و شکر و بعضی اقلام دیگر جیره‌بندی شد و برای دریافت آن از فروشگاه‌ها صف‌های طویل تشکیل گردید بیشتر آلمان‌ها کمتر از سهمیه تعیین شده شکر دریافت می‌کردند و وقتی از آنها سؤال شد که چرا کمتر از سهمیه تقاضا می‌کنند می‌گفتند چون کمبود شکر هست کمتر مصرف می‌کنند.
بعد از سونامی چند سال پیش ژاپن که برای دریافت مواد خوراکی به ویژه آب مردم در صف‌های طولانی قرار گرفتند و ساعت‌ها در انتظار ماندند نظم و صبوری آنها مثال زدنی شد.
وقتی مسلمانان برای گریز از حملات کفار به شعب ابیطالب پناهنده شدند و به محاصره دشمن درآمدند گاه با یک خرما روز را به شب می‌رساندند.
آنچه موجب امنیت می‌شود نظم، صبوری، تعاون و دستگیری است که با فرهنگ یک ملت رابطه مستقیم دارد.
برای تقویت دیدگاه و باورهای فرهنگی، دانایی شرط لازم است اما کافی نیست. اصل در این میان بکارگیری آگاهی‌ها و دانایی‌هاست که متأسفانه در جامعه ما همیشه بیشتر می‌دانند و کمتر عمل می‌کنند.
اگر با نیروی ارتش و سپاه و نیروهای انتظامی بتوان به جنگ جنایتکاران و مخالفان داخلی و خارجی و قانون‌شکنان رفت با فرهنگ و اخلاق می‌توان امنیت را نهادینه کرد.
و اما بعد: (ادامه…)